22 Temmuz çıktı 
  Siyasal iletişim alanında uzmanlaşmış olan Doç.Dr. Yusuf Devran, Türkiye’nin geçirdiği en kritik seçim süreçlerinden biri olan 22 Temmuz 2007 seçimlerini incelediği “22 Temmuz: Bir Dönemin sonu mu başlangıcı mı?” adlı çalışmasıyla okurlarının karşısında.22 Temmuz seçimlerinin sadece siyasal boyutta değil, siyasi reklamcılık ve medya eleştirisi bağlamında da analizini içeren kitap hem konuya ilgi duyanları aydınlatacak hem de bu alanda eğitim gören gençlerimize kaynaklık edecek nitelikte. Yazarın konuya ilişkin yazdığı değişik yazılardan oluşan kitabın asıl amacı Türk siyasi tarihi açısından çok önemli olan hatta dönüm noktası sayılabilecek bir döneme ışık tutmaktır. Kitap bu niteliğiyle de Türk siyasi tarihine ilgi duyan okuyucuların kütüphanelerinde bulundurmak isteyeceği bir dönem analizidir.

Sam yayınları
0535 542 27 07
kitapdergisi@gmail.com