KATEGORİLER
    Felsefe Dizisi
    Atatürkçü Düşünce
    AB ve Türkiye Dizisi
    Psikoloji ve Din Dizisi
    Sosyoloji-Siyaset-
    İletişim Dizisi
    Edebiyat Dizisi
    Osmanlı Klasikleri
    Gençlik ve Çocuk Dizisi
    Süreli Yayınlar
    SAM YAYINLARI
    TÜRK-YAY
    SİYAH KALEM
    Tarih
 
 HABERLER
Bilge tarihçi Aksun vefat etti

Füsun Akatlı yaşamını yitirdi

Güle Güle Ahmet Abi

20. YILIMIZI KUTLUYORUZ

Terör ve Toplum

Bedir Ashâbı'nın Fazileti (ashab-ı bedir) yayınlandı

22 Temmuz çıktı

 YENİ ÇIKANLAR
  SOSYOLOJİK UNSURLARIN DIŞ POLİTİKAYA ETKİSİ
  ULUSLARARASI SİSTEMİN, SİYASAL KÜLTÜRÜN VE REJİMİN/DEVLET YAPISININ DIŞ POLİTİKAYA ETKİLERİ: İRAN, MISIR, SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE
  Gönül Işığı
  RUSYA’DA TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN ESERLER KAYNAKÇASI
  Kültürlerarası Felsefeye Giriş
  TÜRKİYE’NİN ÇATIŞMA BÖLGELERİNE YÖNELİK DIŞ POLİTİKASININ ANALİZİ


 MAKALELER
  GÜNDOĞAN YAYINLARI FİYAT LİSTESİ (mart/2018)
  Modern Sosyoloji Kuramları üzerine
  Terör ve Toplum”un yazarı Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu ile söyleşi;
  Din, Demokrasi ve İlim
  Ordu, felsefe ve Milliyetçilik
  Türk İstanbul 1
  Kızıl - Elma'nın Çürüyüşü


 FIRSAT REYONU
REYONDAKİ FIRSAT ÜRÜNLERİNİ GÖRMEK, İNDİRİM VE TAKSİT SEÇENEKLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN TIKLAYIN.
E-Posta Üyeliği

Adı Soyadı

E-Posta Adresiniz 

 Kategori:  Felsefe Dizisi
Kültürlerarası Felsefe Açısından Hegel

1930 doğumlu Heinz Kimmerle emekli felsefe profesörüdür. Görevinin son beş yılında Rotterdam Erasmus Üniversitesi Kültürlerarası Felsefenin Temelleri Vakıf Kürsüsü başkanlığını yaptı. O zamandan bu yana araştırmalarının ağırlık merkezini, Afrika felsefesi özelinde kültürlerarası felsefe oluşturmakta.
Hegel’i okumak basit bir girişim değildir ve onun kültürlerarası okunuşu ise özel güçlükler içerir. Hegel’in Avrupa dışı kültürler ve felsefeleri hakkındaki iyi bilinen çarpık ifadeleri kültürle

Fiyatı:  13 YTL
Fiyatı:  21 YTL
Devamı
 


 KATEGORİNİN DİĞER KİTAPLARI
  Bilim Tarihi
“Bu kitap, Dr. Sayılı’nın kendi uzmanlık alanında çalışan meslektaşlarından ziyade, bütün Türk aydınlarına hitap ettiği için, popüler bir eserdir. Bununla birlikte kitabın ele aldığı konular sıradan, popüler konular olmadığı gibi, önemsiz sayılabilecek konular hiç değildir. Dr. Sayılı bu kitabında modern bilimin felsefi sonuçlarını, bilim.....
Fiyatı:  19 YTL
  Devamı

  Anlama Belirsizlik Çok Anlamlılık
Dil hakkındaki araştırmaların tümünü içine alan en kuşatıcı işaretler biliminesemiotik diyoruz. Dil sözcüğünü burada dar manada yalnız günlük-dil olarak değil, bütün bilimsel ve teknik dilleri ve genel olarak her türlü tabii veya yapma sembol sistemlerini kapsamını içine alacak şekilde, en geniş manada kullanıyoruz......
Fiyatı:  13 YTL
  Devamı

  Çaglar Boyu Kölelik
Batılı araştırmacıların, özellikle son yıllarda antik devrin siyasal yönünden çok sosyo-ekonomik yapısına ilişkin çalışmalara yöneldikleri gözlenmektedir. Artık tarih araştırmalarını «önemli siyasal olayları kronolojik sıra içinde ardı ardına dizmek» gibi gören zihniyet terkedilmiş, bu olayları yaşayan insanoğlunun günlük yaşamı, düşüncel.....
Fiyatı:  29 YTL
  Devamı

  Türk Düsüncesinde Çagdaslasma
TÜRK DÜSÜNCESINDE EN ÇOK TARTISILAN BIRI BATILILASMA VE/VEYA ÇAGDASLASMA SORUNUDUR. BU KONU, DENEBILIR KI, HEMEN BÜTÜN FELSEFE DISIPLINLERIN ARASTIRMA KONULARIYLA ILISKILENDIRILMEKTE; AMA TARTISMAYA KATILANLARCA, GEREK BU DISIPLINLERIN SORUNLARINA, GEREKSE BATILILASMA VE/VEYA ÇAGDASLASMA SORUNUNA FELSEFEYLE BAKILDIGINA PEK AZ RASTLANMAKTA.....
Fiyatı:  30 YTL
  Devamı

  Tanrı Bilim ve Felsefe Konuşmaları
TEOLOG. - İZİN VERİRSENİZ BELİRTMEK İSTERİM Kİ AZİZİM, DOKTOR'UN DÜŞÜNCELERİ YENİ VE GERÇEKTEN ÇOK İLGİNÇ GELDİ BANA. ASLINDA, SİZİN DE, BU FİKİRLERE, TANIĞI OLMAKTAN HEP GURUR DUYDUĞUM O DERİN HOŞGÖRÜNÜZLE YAKLAŞMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİNİZİ BİLİYORUM...

DOKTOR. - BELKİ DE MESLEKTAŞINIZIN HOŞGÖRÜSÜ DERİN FAKAT ENGİN DEĞİL, TEOLOG. R.....
Fiyatı:  15 YTL
  Devamı

  İdealar Kuramı
“Günümüz insanının dünyaya bakış açısı ve düşünce alışkanlıklarının kökenleri araştırıldığında Platon felsefesinin önemi ve önceliği ısrarlı bir biçimde kendini hissettirir. Gerek felsefe tarihi gerekse düşünce tarihi açısından Platon’un etkisiyle boy ölçüşebilecek bir başka düşünür gösterebilmek belki imkansız, fakat muhakkak ki son dere.....
Fiyatı:  14 YTL
  Devamı

  Menon
Platon'un felsefî kariyerinde önemli bir dönüm noktası oluşturan ve onun Sokrates'in portresini tasvir etmeyi amaçlayan aporetik diyalogları geride bırakıp ilk kez olarak bir takım pozitif öğretiler ortaya koyduğu bir diyalog olan Menon dilimize ilk kez Adnan Cemgil tarafından 1942 yılında Fransızca'dan çevirilmiş ve diyalog aynı yıl Mill.....
Fiyatı:  10 YTL
  Devamı

  Phaidon
Platon felsefe tarihinin en büyük ve en önemli filozoflarından biridir. Platon'un büyüklüğü onun hem bir sistem ve hem de bir problem düşünürü olmasından kaynaklanmaktadır. O yüzyıllardan beri felsefeye mal olmuş tüm temel problemleri ilk kez olarak ele almış ve bu problemlere özgün ve ayrıntılı çözümler getirmiştir. Önemi ise Platon'un i.....
Fiyatı:  13 YTL
  Devamı

  İlkçağ Felsefesi Tarihi
Felsefe tarihini, bu ilk ve en yaratıcı dönemi sistematik ve sınıflayıcı bir biçimde ele alan kitap, sırasıyla Sokrates-öncesi Doğa felsefesini (Milet Okulu, Pythagorasçılar, Elea Okulu, Herakleitos ve Plüralistleri) Sokrates ve Sofistlerin insan üzerine felsefesini, Platon ve Aristoteles'in geniş kapsamlı sistemlerini ve nihayet Helenist.....
Fiyatı:  14 YTL
  Devamı

  Nietzsche Wagner^e Karşı
" Nietzsche'nin yaşamında ve yapıtlarında çok önemli bir yeri vardır Wagner'in. Schopenhauer'in betimlediği "dâhi" örneğini Wagner'de bulduğuna inanan ve onunla birlikte olduğu anları, "tann katında olmaya" benzeten Nietzsche, tüm yaşamı boyunca Wagner'den etkilenmiş, ona büyük saygı duymuş, daha sonraları Wagner'e veryansın ettiği yazıla.....
Fiyatı:  9 YTL
  Devamı

  İyinin ve Kötünün Ötesinde
Diyelim ki hakikat bir dişidir-, tüm felsefeciler dogmacı oldukları sürece, dişileri anlamada güdük kalmıyorlar mı? Yoksa, şimdiye dek, hakikate, ürkütücü bir ağırbaşlılık, yüzlerine gözlerine bulaştırdıkları koşuşturmalarla yaklaşma alışkanlıkları, bir yosmayı elde etmek için uygunsuz, beceriksiz bir yol değil mi? Öyleyse, nedir bu temel.....
Fiyatı:  13 YTL
  Devamı

  Ahlakın Soy Kütüğü Üstüne
TÜRKİYE'DEKİ BİR NIETZSCHE'DEN DEVŞİRİLEBİLECEKLER ÜSTÜNE

Nietzsche, bazı görünümleriyle, nicedir Türkiye'ye taşındı. Delikanlılığıyla alışılmışa, kokuşmuşa "kafa tutmaya" hazır. "Hazır", diyorum henüz yeterince işe koyulamadı; çünkü, onu sezmeye çalışanlar düşüncelerini pek anlayamıyor. Anlayamadıkları için de ürküyorlar. Nereye.....
Fiyatı:  13 YTL
  Devamı

  Sokrates ve İnsan Sevgisi
Çevirenin çevirdiği kitap için önsöz yazmasını pek doğru bulmuyorum, ancak kimi noktalan gün ışığına çıkarmak amacıyla, önsöz yazmak için kendime bir defalığına izin verdim. Yazarıyla arasına, kitabı çevirmenin dışında, fazladan girdiğim için okuyucumdan bağışlanmamı diliyorum.

1- Kimdir Sokrates? Batı kültür tarihini oluşturan d.....
Fiyatı:  15 YTL
  Devamı

  Platon^un Bilgi Kuramı
YAŞAMI, ESERLERİ ve KURAMLARIYLA PLATON

Platon’a dair düşünmeye başlamadan önce Platon’u anlama, öğrenme çabasında dikkat edilmesi gereken bir nokta var ki, o da herhangi bir filozof üzerine araştırma yapılırken; bir çok düşünürün, o filozofu daha iyi anlamaya yardım edecek, oradan hareket edilebilecek bir merkez arama yoluna git.....
Fiyatı:  40 YTL
  Devamı

  Felsefeye Giriş
Kazimierz Adjukiewicz ünlü Polonyalı mantıkçı ve felsefecidir. Dilden mantığa, felsefeden öğretime, bilimden sosyal konulara dek hemen her alanda kalem oynatmış olan Adjukiewicz çağımızın en önemli yazar ve düşünürlerindendir.

Onun bu kitabı, yazarın görüşlerinin varlığını arka planda hissettirerek, bir dizi yanıtın savunuculuğu.....
Fiyatı:  15 YTL
  Devamı

  Yeniçağ Biliminin Doğuşu
Alexandre Koyre 1882'de Rusya'da doğdu. Öğrenimini Tiflis'te, Göttingen'de, Paris'te yaptı. İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'ye gitti. 1956'da "Institute for Advanced Study" üyesi oldu. 1958'de Paris'te "Ecole Pratique des Haııtes Etudes"e bağlı "Bilim ve Teknik Tarihi Araştırmaları Merkezi"ni kurdu. 1964'te öldü.

Koyre, bilim t.....
Fiyatı:  16 YTL
  Devamı

  Bir Filozof Bir Alman Heideger
Bir Filozof, Bir Alman /Martin Heidegger yüzyılımızda felsefesi hakkında en çok yayın yapılan filozoflardan birisidir. Fakat filozofun felsefesini yaşamı ve kişiliğiyle bağıntılı olarak ele alan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Dr. Paul Hühnerfeld'in çevirisini sunduğum eldeki kitabı, bu yok denecek kadar az olan çalışmalardan birisidi.....
Fiyatı:  11 YTL
  Devamı

  Heideger Üzerine İki Yazı
"Yedi bölümlük bu büyük deneme, pek çok bakımdan alışılmadık, hatta benzersiz bir kitaptır. Bu kadar genç bir yazarın tabu olmuş, neredeyse peygamber sayılmış ve bazı çevrelerce etrafına bir esrar perdesi çekilmiş bir adamı, hakkında söz etmemeye sanki yemin etmiş bir küçük sırdaşlar grubu dışında kişiliği bilinmeyen bir adamı, böylesine .....
Fiyatı:  11 YTL
  Devamı

  Bilim Kuramına Giriş
Geçen yüzyıldan bu yana, bilim felsefesinde birbirinden oldukça kopuk iki gelenek vardır. Birincisi, 1920'lerde Carnap, Schlick, vb. gibi filozofların yer aldığı Viyana Çevresi'nden kaynaklanan ve "bilim" kavramını büyük ölçüde "doğa bilimi" örnek ve modeliyle sınırlayan bir "doğa bilimleri felsefesi" olarak gelişmiştir. İkincisi ise, ort.....
Fiyatı:  13 YTL
  Devamı

  Tarih Tasarımı
Olayların içine böylece sızıp, dile getirdikleri düşünceyi ortaya çıkarmakla, tarihçi bilim adamı yapması gerekmeyen ve yapamayacağı bir şey yapar. Bu anlamda tarihçinin işi, bilim adamınkinden daha karmaşıktır.

Bir başka anlamda ise daha yalın: tarihçinin olayların nedenlerini ya da yasalarını ararken (tarihçi olmayı bırakmadan.....
Fiyatı:  17 YTL
  Devamı

  Tarihselcilik Sorunu
E.Rothacker, geçen yüzyılın sonunda Dilthey'le başlayan tinbilimlerinin (kültür bilimlerinin, sosyal bilimlerin) felsefi yönden temellendirilmesi konusundaki çabalara yüzyılımızda geniş bir yayın etkinliğiyle çok önemli katkılar getirmiş bir filozoftur. Eldeki kitap, filozofun ölümünden önce yayımlanmış son kitabıdır ve felsefesinin son a.....
Fiyatı:  12 YTL
  Devamı

  Antik Bilim Modern Uygarlık
George Sarton'dan önce de bilim tarihi ile uğraşanlar vardı; ancak insanların bu konu ile ilgilenmeleri büyük ölçüde tesadüflere ve kişisel arzularına bağlıydı. Sarton ise, bilim tarihine akademik bir statü kazandırmıştır.

Sarton'a göre, eğer bilim sistematize edilmiş pozitif bilgi olarak tanımlanırsa, bilim tarihi, bu bilginin g.....
Fiyatı:  11 YTL
  Devamı

  Plotinos’un Aşk Kuramı
"... Çalışmanın kendisi esas olarak üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci bölümde yazar Milattan sonra ilk yüzyılların Roma dünyasının içinde bulunduğu düşünce ve duygu atmosferiyle, bu atmosferin Plotinos'un düşüncesi üzerinde olan etkilerini incelemektedir. Bu bölüm Ortaçağ İslam felsefesi ve Hıristiyan felsefesine bir geçiş dönemi olarak M.....
Fiyatı:  0 YTL
  Devamı

 


Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.