KATEGORİLER
    Felsefe Dizisi
    Atatürkçü Düşünce
    AB ve Türkiye Dizisi
    Psikoloji ve Din Dizisi
    Sosyoloji-Siyaset-
    İletişim Dizisi
    Edebiyat Dizisi
    Osmanlı Klasikleri
    Gençlik ve Çocuk Dizisi
    Süreli Yayınlar
    SAM YAYINLARI
    TÜRK-YAY
    SİYAH KALEM
    Tarih
 
 HABERLER
Bilge tarihçi Aksun vefat etti

Füsun Akatlı yaşamını yitirdi

Güle Güle Ahmet Abi

20. YILIMIZI KUTLUYORUZ

Terör ve Toplum

Bedir Ashâbı'nın Fazileti (ashab-ı bedir) yayınlandı

22 Temmuz çıktı

 YENİ ÇIKANLAR
  SOSYOLOJİK UNSURLARIN DIŞ POLİTİKAYA ETKİSİ
  ULUSLARARASI SİSTEMİN, SİYASAL KÜLTÜRÜN VE REJİMİN/DEVLET YAPISININ DIŞ POLİTİKAYA ETKİLERİ: İRAN, MISIR, SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE
  Gönül Işığı
  RUSYA’DA TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN ESERLER KAYNAKÇASI
  Kültürlerarası Felsefeye Giriş
  TÜRKİYE’NİN ÇATIŞMA BÖLGELERİNE YÖNELİK DIŞ POLİTİKASININ ANALİZİ


 MAKALELER
  GÜNDOĞAN YAYINLARI FİYAT LİSTESİ (mart/2018)
  Modern Sosyoloji Kuramları üzerine
  Terör ve Toplum”un yazarı Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu ile söyleşi;
  Din, Demokrasi ve İlim
  Ordu, felsefe ve Milliyetçilik
  Türk İstanbul 1
  Kızıl - Elma'nın Çürüyüşü


 FIRSAT REYONU
REYONDAKİ FIRSAT ÜRÜNLERİNİ GÖRMEK, İNDİRİM VE TAKSİT SEÇENEKLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN TIKLAYIN.
E-Posta Üyeliği

Adı Soyadı

E-Posta Adresiniz 

 Kategori:  Osmanlı Klasikleri
Medeniyyet-i İslâmiyye

Osmanlı tarihçileri, dinî ve siyasî tarihe yönelerek İslâm medeniyeti tarihini ihmal etmişler ve bir anlamda kendi medeni-yetlerinin tanıtımını Avrupalı araştırmacılara bırakmışlardır. Yazmış olduğu sözcüklerle ve ansiklopedilerle Türk kültür hayatına büyük hizmetlerde bulunan Şemseddin Sâmî, bu çarpıklığın farkına vararak tarihçilerimizin gözlerini açacak bir medeniyet tarihi hazırlamaya girişir ve Medeniyyet-i İslâmiyye ortaya çıkar.
Medeniyyet-i İslâmiyye bütün eksiklerine ve kusurları

Fiyatı:  9 YTL
Devamı
 


 KATEGORİNİN DİĞER KİTAPLARI
  Takvîmü^l-Edvâr (Takvimler)
Meşhur Osmanlı tarihçilerinden ve hukukçularından Ahmed Cevdet Paşa, Takvîmü'l-Edvâr'da Osmanlı mâliyesindeki bazı aksaklıkların giderilebilmesi için Celâli Takvimi'ne dayanan yeni bir İslâmi takvim teklifinde bulunur. Titiz bir tarihî araştırmanın mahsulü olan bu eserde Kaldelilerden itibaren muhtelif medeniyetlerde kullanılan takvimler .....
Fiyatı:  9 YTL
  Devamı

  Kadınlar
Batılı düşüncelerin Osmanlı topraklarını istila etmeye başladığı bir dönemde bir Osmanlı aydını, meşhur bilginlerimizden ve yazarlarımızdan Şemseddin Sâmî kadınlar hakkında neler düşünüyordu? Kadınların eğitilmesi önemli miydi? İslâmın kadın hakkındaki buyrukları, modern kadının oluşumunu engelleyecek unsurlar içeriyor muydu?
Kadınlar.....
Fiyatı:  11 YTL
  Devamı

  Avrupa Risâlesi
Avrupa neresidir? Avrupalı kimdir? 1838'de Paris Sefâreti Başkâtipliği'ne atanan Mustafa Sâmi Efendi, Avrupa Risâlesi adlı sefâretnâmesinde Avrupa'ya küçük bir pencere açıyor. Sefâretnâmesinde sadece gezip gördüğü yerleri anlatmıyor. Batı medeniyetini, Doğu medeniyetlerinden (ve mensubu olduğu Osmanlı medeniyetinden) ayıran "usul ve ter.....
Fiyatı:  9 YTL
  Devamı

  Avrupalılaşmak
Bunalımlı yılların girişimci aydını Tüccarzâde İbrahim Hilmi, Avrupalılaşmak adlı eserinde tarihsel ve toplumsal yaralarımızı irdelerken, aynı zamanda bu yaralara getirdiği çözümlerle Cumhuriyet inkılâplarının fikir öncülüğünü de yapıyor. Balkan ve Birinci dünya savaşının yaşandığı yıllarda Türk toplumunun içine düştüğü felaketleri gözlem.....
Fiyatı:  14 YTL
  Devamı

  İslamiyetin Yayılması için yapılan çalışmalar
Şemseddin Sâmî Bey'in, İslâmiyetin Yayılması İçin Yapılan Çalışmalar adıyla yayımladığımız Himmetü'l-Humâm fi Neşri'l-İslâın adlı bu küçük risalesi, Maarif Nezâreti'nin 3 Receb 1302 tarihli ruhsatıyla, Hicrî 1302, Milâdî 1885 yılında, İstanbul'daki meşhur matbaalardan Mihran Matbaası'nda toplam 135 adet olarak basılmıştır. Arapça yazılmış.....
Fiyatı:  9 YTL
  Devamı

  Lisân
XIX. yüzyıl Osmanlı yazarlarının en önemlilerinden olan Şemseddin Sâmî (1850-1904) kimi zaman çok yönlü bir bilimadamı kimliğine bürünerek Osmanlı insanını bilimin çeşitli kolları konusunda aydınlatmaya çalışmış ve kimi zaman da edebiyatçı kimliğine bürünerek Türk edebiyatında ilklere imzasını atmıştır. Fakat onun Türk düşünce tarihindeki.....
Fiyatı:  9 YTL
  Devamı

  İslâm Filozofu İbn Rüşd
Burada günümüz Türkçesiyle sunmuş olduğumuz İbn Rüşd adlı eserin, Rızaeddin ibn Fahreddin tarafından Tatar Türkçesiyle yazılmış olan aslını göremedik ve yalnızca Kaya Nuri'nin İslâm Filozofu İbn Rüşd adıyla yapmış olduğu çeviriyi kullandık. Muallimîn Kütüphanesi'nin 1340 (1924) yılında İstanbul'da, Necm-i İstikbâl Matbaası'nda basmış oldu.....
Fiyatı:  11 YTL
  Devamı

  Yeni Ahlak
0.....
Fiyatı:  0 YTL
  Devamı

 


Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.