KATEGORİLER
    Felsefe Dizisi
    Atatürkçü Düşünce
    AB ve Türkiye Dizisi
    Psikoloji ve Din Dizisi
    Sosyoloji-Siyaset-
    İletişim Dizisi
    Edebiyat Dizisi
    Osmanlı Klasikleri
    Gençlik ve Çocuk Dizisi
    Süreli Yayınlar
    SAM YAYINLARI
    TÜRK-YAY
    SİYAH KALEM
    Tarih
 
 HABERLER
Bilge tarihçi Aksun vefat etti

Füsun Akatlı yaşamını yitirdi

Güle Güle Ahmet Abi

20. YILIMIZI KUTLUYORUZ

Terör ve Toplum

Bedir Ashâbı'nın Fazileti (ashab-ı bedir) yayınlandı

22 Temmuz çıktı

 YENİ ÇIKANLAR
  SOSYOLOJİK UNSURLARIN DIŞ POLİTİKAYA ETKİSİ
  ULUSLARARASI SİSTEMİN, SİYASAL KÜLTÜRÜN VE REJİMİN/DEVLET YAPISININ DIŞ POLİTİKAYA ETKİLERİ: İRAN, MISIR, SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE
  Gönül Işığı
  RUSYA’DA TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN ESERLER KAYNAKÇASI
  Kültürlerarası Felsefeye Giriş
  TÜRKİYE’NİN ÇATIŞMA BÖLGELERİNE YÖNELİK DIŞ POLİTİKASININ ANALİZİ


 MAKALELER
  GÜNDOĞAN YAYINLARI FİYAT LİSTESİ (mart/2018)
  Modern Sosyoloji Kuramları üzerine
  Terör ve Toplum”un yazarı Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu ile söyleşi;
  Din, Demokrasi ve İlim
  Ordu, felsefe ve Milliyetçilik
  Türk İstanbul 1
  Kızıl - Elma'nın Çürüyüşü


 FIRSAT REYONU
REYONDAKİ FIRSAT ÜRÜNLERİNİ GÖRMEK, İNDİRİM VE TAKSİT SEÇENEKLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN TIKLAYIN.
E-Posta Üyeliği

Adı Soyadı

E-Posta Adresiniz


 
 FIRSAT REYONU
  GÜNDOGAN EDEBİYAT 21
KİTAP İÇERİK YAZ ÖRN. SAYFA ADETİ, EBADI, KAÇINCI HAMUR vs.
Fiyatı: 25 YTL.
İNDİRİMLİ FİYATI: 15 YTL
TAKSİT SEÇENEĞİ:  YTL

Kampanya Açıklaması:
KAMPANYA AÇIKLAMASI YAZILACAK.......Devamı için tıklayınız.


  Sosyoloji Yazıları
402 sh., enzo cremy kagıt, 135 x 210 mm
Fiyatı: 45 YTL.
İNDİRİMLİ FİYATI: 25 YTL
TAKSİT SEÇENEĞİ:  YTL

Kampanya Açıklaması:
Sosyoloji Yazıları
Çatışma Kültüründen Uzlaşma Kültürüne

Disraeli’ye göre dünyada iki türlü insan vardır:
“Sorun çözen insan, kendisi sorun olan insan.”

"Türkiye'de güncel sorunlarla boğuşurken, temel meseleleri ve ana doğrultuyu gözden uzak tutmamak lazım. Çünkü bugünkü sıkıntılar bu ana meselelerin türevleridir. Biz, dünyanın din, etnisite ve kültür bakımından en renkli (dolayısıyla en çatışmalı), zengin sosyal coğrafyasında kurduğumuz büyük bir imparatorluktan ulus devlet yaratma sürecine, ayrıca geri kalmışlığın oluşturduğu sosyal stres ve telaşla hızla sanayileşmek, kalkınmak, demokratikleşmek yani modernleşmek sürecine girmiş bir toplumuz. Bu sosyolojik süreçler çok problemli, zor, sancılı ve uzun soluklu s.......Devamı için tıklayınız.


  Güneydoğu^da CHP Algısı
302 sh., İthal enzo 70. Gr. kağıt, Amerikan Cilt, 135 mm 210 mm
Fiyatı: 29 YTL.
İNDİRİMLİ FİYATI: 15 YTL
TAKSİT SEÇENEĞİ: 5 YTL

Kampanya Açıklaması:
Güneydoğu'da CHP Algısı
(Kurumsal Bir Perspektiften CHP'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesin'de Toplumsal Tabanını Kaybetmesinin Nedenleri 1990-2011)

Cumhuriyet Halk Partisi devletin kurucu aktörü olarak ortaya çıkmış ve kurduğu ülkenin siyasetinde kuruluşundan günümüze etkili olmuştur. Kökleri Milli Mücadele döneminde yer alan bu kurum, uzun siyasi geçmişine bağlı olarak da, üzerinde en çok tartışılan, yazılıp-çizilen bir özelliğe de sahiptir.
Partinin ortaya çıktığı sosyo-ekonomik ve politik koşulların özellikle 1980’den sonra değişmeye başlaması aynı zamanda partinin tutunduğu bu zeminin de kaymasına neden olmuştur. Ekonomi alanında CHP’nin benimsediği karma ekonomi ve devletçi kalkınma politikalarının “etkisiz” kaldığı günüm.......Devamı için tıklayınız.


  KOBİLERE YENİ YAKLAŞIMLAR
356 sh., İthal enzo cermy 70.gr. kağıt, Amerikan Cilt, 135 mm 210 mm
Fiyatı: 30 YTL.
İNDİRİMLİ FİYATI: 20 YTL
TAKSİT SEÇENEĞİ:  YTL

Kampanya Açıklaması:
KOBİLERE YENİ YAKLAŞIMLAR
- MİKRO İŞLETMELER -
(Kuruluş Yönetim Teşvikler)

1923 İzmir İktisat Kongresinde “Türk insanını girişimci yapmak” şeklinde belirlenmiş bulunan stratejik hedef henüz arzu edilen manada gerçekleştirilememiş olması nedeni ile hem günümüzde hem de geleceğe yönelik olarak cumhuriyetin yüzüncü yılına tekabül eden 2023 yılı hedefleri bakımından güncelliğini korumaktadır. Benzersiz küresel bir iktisâdi entegrasyon olan Avrupa Birliği ve OECD tarafından 2000 yılında Bologna Şartları olarak kabul edilen “Yerelleşme – Kümeleşme – Küreselleşme” kavramları ile KOBİ’lere yeni yaklaşım perspektifinin çerçevesi belirlenmiş bulunmaktadır. Avrupa Birliği Her iktisâdi faaliyet birimi girişimdir şeklindeki yalınlaştır.......Devamı için tıklayınız.


  Lamba Işıklarını Yutan Karanlıklar
160 sh., enzo cermy kağıt, 13,5 x 20,5 cm
Fiyatı: 20 YTL.
İNDİRİMLİ FİYATI: 10 YTL
TAKSİT SEÇENEĞİ:  YTL

Kampanya Açıklaması:
Hatıralar da, bir yönüyle, tarihe ışık tutabilen kaynaklardır. Benim bu mütevazi çalışmam asla bir tarih olmadığı gibi bir hatıra da değildir; ben sadece çocukluğumdan itibaren görüp yaşadıklarımı elimden geldiği kadar kendi çerçevesinde kaleme almaya çalıştım. Yazdıklarımın içinde görmediğim ve yaşamadığım tek bir şey yoktur. Rivayetlere, şunun bunun anlatımlarına pek yer vermedim dersem belki de doğruyu söylemiş olurum. Tespit edebilmekle gurur duyduğum en güzel şey, toplumumuzun dini hassasiyetinin çok yüksek olması, özellikle onu yönetenlerin kendilerini halktan uzak tutması sebebiyle zaman zaman peşlere takılıp sürüklenerek bugünkü gibi tehlikeli acılar çekse de, halkımızın okul eğitiminden yoksun olmasına rağmen büyük ve köklü değişi.......Devamı için tıklayınız.


  Modern-dışılaşan Türkiye
180 sh / 14x21 cm
Fiyatı: 18 YTL.
İNDİRİMLİ FİYATI: 10 YTL
TAKSİT SEÇENEĞİ:  YTL

Kampanya Açıklaması:
Bu kitabın önemli bir bölümü ulusal basında, özellikle de Radikal İki’de yayınlanmış yazılarımdan oluşmaktadır. Geriye kalan yazılar da Bilkent, ODTÜ ve Muğla Üniversitelerinde vermiş olduğum konferansların kısaltılmış versiyonlarıdır. Bu yazılarımın “modern-dışılaşan Türkiye” başlığı altındaki bir kitap çalışmasında bir araya toplanabileceği fikrinden hareketle elinizdeki kitap ortaya çıkmıştır. Ulusal basında yayınlanmış olan yazılarımı genişleterek, eklemeler yaparak ve daha akademik bir bağlama yerleştirerek esasında tekrar yazmış bulunuyorum.
Bu yazılardaki temel amacım, son dönemlerde Türkiye’de yaşanan dönüşümlere eleştirel bir yaklaşımla bakmaktır. Belirli bir sosyolojik ekolünün içinden bakarak kaleme aldığım bu yazılar, Türk.......Devamı için tıklayınız.


  Modern İngiliz Romanında Mikhail Bakhtin
Yrd. Doç. Dr. Cumhur Yılmaz MADRAN 13,5 - 19,5 cm / 360 sh.
Fiyatı: 27 YTL.
İNDİRİMLİ FİYATI: 15 YTL
TAKSİT SEÇENEĞİ:  YTL

Kampanya Açıklaması:
XX. Yüzyılın önde gelen düşünür, kültür ve edebiyat kuramcılarından biri olan Mikhail Bakhtin, sanatın somut gerçeklikle bağlarını vurgulayarak, modern insana ve onun yarattığı kültüre dair kapsamlı bir eleştiri kuramı geliştirmiştir. Kuramını dil, dilbilimi felsefesi, popüler kültür ve roman üzerine odaklandıran Bakhtin, eleştiri tarihinde yeni bir pencere açarak, edebiyat ve dil eleştirisine zengin, farklı ve oldukça incelikli yeni bir bakış açısı getirmiştir. Diyaloji (Dialogism), Çok dillilik (Heteroglossia), Karnaval (Carnivalism), Çokseslilik (Polyphony), Zaman ve Uzam (Chronotope) gibi yeni kavramları eleştiri söz dağarcığına kazandıran Bakhtin, yeni kavramlarıyla sadece çağdaş edebiyat eleştirisiyle uğraşanlar için değil, aynı zaman.......Devamı için tıklayınız.


  Osmanlı Hukuku-Makaleler-
Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ 13,5 - 19,5 cm / 240 sh. Avrupa ithal kagıt
Fiyatı: 23 YTL.
İNDİRİMLİ FİYATI: 15 YTL
TAKSİT SEÇENEĞİ:  YTL

Kampanya Açıklaması:
Bu kitapta yer verilen makaleler 1997-2007 yılları arasında on yıllık bir zaman diliminde çeşitli dergilerde ve kitaplarda yayınlanmışlardır. XVI. asırdan başlayarak XX. asra kadar yayılan geniş bir zaman diliminde cereyan eden hadiseler ve müesseselere dair bu yazıları, burada tekrar bir araya getirip yayınlama ihtiyacı, Osmanlı Hukuku üzerinde gitgide daha fazla araştırmanın yapıldığını müşahede etmiş olmamız ve bu sebeple bu araştırmaları yapan ve yapacak olanlara onları toplu olarak sunarak işlerine bir parça yardımcı olma isteğimizle ilgilidir. Memleketimizin neredeyse en ücra bucaklarına kadar yayılmış bulunan “üniversitelerimiz”in kahir ekseriyetinde kütüphane imkanlarının kıtlığı nazar-ı dikkate alınırsa, zikredilen “yardım”ın değer.......Devamı için tıklayınız.


  Genç W^nin Yeni Acıları
U. Plenzdorf
Fiyatı: 11 YTL.
İNDİRİMLİ FİYATI: 6 YTL
TAKSİT SEÇENEĞİ:  YTL

Kampanya Açıklaması:
Kitabin yazari Ulrich Plenzdorf, 26.l0.l934 yilinda Berlin'de dogmustur. Bir süre felsefe ögrenimi gördükten sonra, Filmcilik Yüksek Okulunu bitirmistir. Plenzdorf, l972 yilinda "Sinn und Form" adli Dogu Alman dergisinde "Die neuen Leiden des jungen W-Genç W'nin Yeni Acilari" adli eseri yayinlanana kadar Bati Almanya'da hiç taninmiyor, Dogu Almanya'da ise yazdigi senaryolar ile belli bir kesim tarafindan biliniyordu.

Eser yazar tarafindan aslinda l969 yilinda film senaryosu olarak yazilmis, ne var ki senaryo filme alinmamis, ama kitap basildiktan ve Halle sehrinde tiyatroda sahnelendikten sonra, yogun tartismalarin odak noktasini olusturmustur.
Eserin kahramani Edgar Wibeau olmasina ragmen, kitabin basliginda W. seklinde yap.......Devamı için tıklayınız.


  Türkçe’de Bati Şiiri
Ali İhsan Kolcu
Fiyatı: 33 YTL.
İNDİRİMLİ FİYATI: 17 YTL
TAKSİT SEÇENEĞİ:  YTL

Kampanya Açıklaması:
Bu çalisma 1859-1901 yillari arasinda Bati edebiyatindan yapilan siir tercümelerini inceleyen ve Prof. Dr. M. Orhan Okay yönetiminde hazirlanan bir doktora tezidir. Arastirmada on dokuzuncu yüzyilda Fransiz, Ingiliz, Alman, Italyan, Rus, Belçika, Latin, Leh, Yunan Rum gibi bütün Bati edebiyatlarindan Türkçe'ye çevrilen siirler, sekil konu ve temalarina göre incelenmis. Türk edebiyatina olan tesiri ortaya konulmustur........Devamı için tıklayınız.


  Türkiye^nin Paylasilmasi Hakkinda 100 Proje
Trandafir G. Djuvara
Fiyatı: 20 YTL.
İNDİRİMLİ FİYATI: 13 YTL
TAKSİT SEÇENEĞİ:  YTL

Kampanya Açıklaması:
Tarihçi Albert Sorel, “Dogu sorunu Türklerin Avrupaya girmeleriyle baslamistir” demisti; buna o tarihten itibaren Türkleri Avrupa’dan atmak için planlar yapilmis, hatta girisimler olmustur sözleri de eklenebilir. Hiristiyan güçler, alti yüzyildir Osmanli Devletine degisik saldirilar düzenliyorlar. Parçalanmasi yüzyillardir planlanan, çesitli iç ve dis güçlüklere ragmen son zamanlara kadar direnebilen baska bir devlete rastlamak mümkün degil. Osmanli Devletinin sonunun geldigi çok söylenmistir, ancak Osmanlilar her seferinde ya kendi güçleriyle ya da beklenmedik yardimlar alarak ayaga kalkabilmislerdir. Bu nedenle, 1912 yilinda Balkan Savasi basladiginda, Türkiye’nin çabuk ve mutlak bir yenilgiye ugramasi beklenmiyordu; aksine Türkiye’ye kar.......Devamı için tıklayınız.


  Osmanlı İmparatorluğunun İktisadi Tarihi
M. Belin
Fiyatı: 25 YTL.
İNDİRİMLİ FİYATI: 17 YTL
TAKSİT SEÇENEĞİ:  YTL

Kampanya Açıklaması:
Günümüzün geri kalmış (ya da bıraktırılmış) uluslarında var olan gelenekçilik eğilimi, sanıldığı gibi bir tutuculuktan, gericilikten, ya da yazgıya boyun eğişten kaynaklanmamaktadır. Bu eğilim yüzyıllardan bu yana süregelen, çok güçlükle ayakta tutulan ve kolaylıkla yıkılabilecek bir yaşantıyı, en küçük bir güvensizlikten ve kendi doğası gereği yapısında bilinmeyeni taşır, gelen bir yenilik o, çok güç sürdürülen yaşama biçimi için bir çekincedir, daha iyisine ulaşmak için kural dışına çıkmak eldekinin yitirilmesiyle sonuçlanabilir. Gelenekçilik, doğaya karşı verilen savaşımda toplumun çok güçsüz olmasından ileri gelmektedir. O, çok zor sürdürülen "Yaşamın Kalıcılığı" biçimlerini çekingeye sokabilecek, yeniye alışılmamışa karşı bir koruma ni.......Devamı için tıklayınız.


  Terör ve Toplum
Prof.Dr. Zafer Cirhinlioğlu - 304 sayfa
Fiyatı: 17 YTL.
İNDİRİMLİ FİYATI: 10 YTL
TAKSİT SEÇENEĞİ:  YTL

Kampanya Açıklaması:
Herman ve O'Sullivan devlet terörünün baş failinin ABD olduğunu belirtirler (Herman, O'Sullivan, 1999:68). ABD uyguladığı bu (devlet) terör eylemlerine, "misilleme", "karşı ayaklanma", "düşük yoğunluklu çatışma" adı altında bir meşruluk / yasallık kazandırmaktadır. Gerçekleştirdiği terör eylemlerine, yalnızca kendilerine / ülkelerine yönelik eylemlerine bir karşılık verme olduğu misyonunu yüklerler..........Devamı için tıklayınız.


  Türkiye ve Orta Dogu
Prof. Dr. O. Metin Öztürk
Fiyatı: 13 YTL.
İNDİRİMLİ FİYATI: 7 YTL
TAKSİT SEÇENEĞİ:  YTL

Kampanya Açıklaması:
Çalisirken, çaba sarf ederken bazan geriye dönüp bakmak; hangi noktada olundugunu; nereden nereye gelindigini görmek ve bir durum degerlendirmesi yapmak gerekir. Bu suretle, hem gelisme çizgisini ve varsa, sapmalari görüp, bunlari giderme imkâni elde edilmis olunur; hem de, hangi konulara agirlik ve önem verilmis oldugu ortaya çikar.
Ben de böyle yaptim. Silahli Kuvvetler'den kendi istegimle emekli olup akademik camiaya katildiktan sonra yaptigim çalismalari oturup inceledim. Bu incelemem sirasinda, Orta Dogu konusuna özel bir agirlik verdigim ve bu konulardaki yazilarimi daha bir titizlikle hazirladigim sonucuna vardim. Bu çalisma, iste, bu yaklasimin/bakis açisinin bir sonucu olarak ortaya çikmistir.

Diger taraftan, öteden be.......Devamı için tıklayınız.


  Temel Konular Işığında Annan Belgeseli
Dr. Ertan Efegil
Fiyatı: 13 YTL.
İNDİRİMLİ FİYATI: 7 YTL
TAKSİT SEÇENEĞİ:  YTL

Kampanya Açıklaması:
Kitabın temel amacı, tarafların, kendi politikalarına göre, Annan Belgesi’nden kazanımları ile kayıplarını genel hatlarıyla ortaya koymaktadır.

Bu sebeple, kitapta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Rum Kesimi’nin, 11 Kasım 2002 tarihine kadar, Kıbrıs meselesine ilişkin politikaları, soruna yaklaşımları ile birlikte, izah edilmekte; Annan Belgesi’nin, anayasal düzen, mal – mülk mübadelesi, toprak düzenlemesi, garantörlük ve adanın askersizleştirilmesi, Rum göçmenlerin kuzeye yerleştirilmesi ve Kayıp Kişiler konularına ilişkin önerileri kısaca anlatılmaktadır. KKTC yönetimi ile Kıbrıs Rum Kesimi’nin, Annan Belgesi’ne itirazları ve bu itirazlar ışığında Genel Sekreter Kofi Annan’ın 10 Aralık 2002 tarihli değişiklikleri, resmi.......Devamı için tıklayınız.


  AB ve Kıbrıs
Eren Gündoğan
Fiyatı: 30 YTL.
İNDİRİMLİ FİYATI: 20 YTL
TAKSİT SEÇENEĞİ:  YTL

Kampanya Açıklaması:
Otuz sekiz yıldır Kıbrıs meselesinde bir uzlaşma sağlanamamasının başlıca nedeni, "uluslararası camia" diye tabir edilen ABD ve İngiltere gibi güçlü ve etkili devletlerin, kendi ulusal çıkarları nedeniyle, Kıbrıs konusuna doğru bir teşhis koymaktan bugüne kadar kaçınmış olmalarıdır.

Meselenin haline yardımcı olmak isteyen çevrelerin önce Kıbrıs meselesinin ne olduğunu araştırmaları, bu meseleyi iyice irdelemeleri ve bu amaçla her şeyden önce, "Kıbrıs meselesi nedir?" sorusuna kendi kendilerine sormaları gerekir........Devamı için tıklayınız.


  Karen Fogg Dosyası
Eren Gündoğan
Fiyatı: 15 YTL.
İNDİRİMLİ FİYATI: 8 YTL
TAKSİT SEÇENEĞİ:  YTL

Kampanya Açıklaması:
Karen Fogg Dosyası, tarihe ışık tutmak için hazırlandı. Bu eseri hazırlarken kesinlikle kendilerini "ulusal güçler" olarak adlandıran kesimlerin vurucu kalemi olma amacı taşınamamıştır. Keza, Büyükelçi Karen Fogg'u aklamak ve yaptıklarını masum göstermek de kitabın hedefi değildir. Siyasi yelpazenin farklı kesimlerinin görüşlerini en demokratik biçimde yansıtan bu eserde, nihaî karar okuyucuya bırakılmıştır.

Karen Fogg olayının en olumlu tarafı, belki de, Türkiye'nin kendini yeniden keşfetmesine vesile olmasıdır.

Enflasyon, işsizlik ve büyüme gibi kronik ekonomik sorunlara ilave olarak, stratejik önem, Türk kimliği ve Sevr tartışmaları, bu olayla birlikte yeniden, ama bu kez Avrupa Birliği ekseninde, Türkiye'nin gündemine .......Devamı için tıklayınız.


  Atatürk^ün Not Defterleri
A. Mithat İnan
Fiyatı: 15 YTL.
İNDİRİMLİ FİYATI: 10 YTL
TAKSİT SEÇENEĞİ:  YTL

Kampanya Açıklaması:
Avrupa kültür ve uygarlığına temel oluşturmuş ve dünyanın kurumsallaşmış en uzun ömürlü imparatorluğu sayılan Roma'nın, cumhuriyet döneminde en yetkili devlet adamı sayılan çift konsülleri, görev sürelerinin bitiminde, uygulamalarından dolayı görevden çekildikten sonra, görevsel sorumluluk nedeniyle, bir bakıma hesap vermek zorundaydılar.
Türk kültür ve uygarlığına temel oluşturmuş ve Türklük tarihinde kurumsallaşmaya olanak hazırlayan Göktürk Kağanları, hatta daha öncekiler de bir yerde Kurultay'a hesap vermek zorundaydılar.

O günlerden bu yana, gerçek devlet adamları, resmen olmasa bile uygulamalarının hesabını meclislere değil de kendi halklarının yararına, dönemiyle ilgili yazılı eser bırakarak, bu geleneği dolaylı biçimde .......Devamı için tıklayınız.


 Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.