KATEGORİLER
    Felsefe Dizisi
    Atatürkçü Düşünce
    AB ve Türkiye Dizisi
    Psikoloji ve Din Dizisi
    Sosyoloji-Siyaset-
    İletişim Dizisi
    Edebiyat Dizisi
    Osmanlı Klasikleri
    Gençlik ve Çocuk Dizisi
    Süreli Yayınlar
    SAM YAYINLARI
    TÜRK-YAY
    SİYAH KALEM
    Tarih
 
 HABERLER
Bilge tarihçi Aksun vefat etti

Füsun Akatlı yaşamını yitirdi

Güle Güle Ahmet Abi

20. YILIMIZI KUTLUYORUZ

Terör ve Toplum

Bedir Ashâbı'nın Fazileti (ashab-ı bedir) yayınlandı

22 Temmuz çıktı

 YENİ ÇIKANLAR
  SOSYOLOJİK UNSURLARIN DIŞ POLİTİKAYA ETKİSİ
  ULUSLARARASI SİSTEMİN, SİYASAL KÜLTÜRÜN VE REJİMİN/DEVLET YAPISININ DIŞ POLİTİKAYA ETKİLERİ: İRAN, MISIR, SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE
  Gönül Işığı
  RUSYA’DA TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN ESERLER KAYNAKÇASI
  Kültürlerarası Felsefeye Giriş
  TÜRKİYE’NİN ÇATIŞMA BÖLGELERİNE YÖNELİK DIŞ POLİTİKASININ ANALİZİ


 MAKALELER
  GÜNDOĞAN YAYINLARI FİYAT LİSTESİ (mart/2018)
  Modern Sosyoloji Kuramları üzerine
  Terör ve Toplum”un yazarı Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu ile söyleşi;
  Din, Demokrasi ve İlim
  Ordu, felsefe ve Milliyetçilik
  Türk İstanbul 1
  Kızıl - Elma'nın Çürüyüşü


 FIRSAT REYONU
REYONDAKİ FIRSAT ÜRÜNLERİNİ GÖRMEK, İNDİRİM VE TAKSİT SEÇENEKLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN TIKLAYIN.
E-Posta Üyeliği

Adı Soyadı

E-Posta Adresiniz 

Anayasal Devlet
Bakır Çağlar bir yazısında şöyle demekteydi:
"Liberal demokratik anayasa teorisinin, kuvvetler ayrılığı formülünden Anayasanın üstünlüğü ve anayasa yargısına kadar uzanan basit bir reçetesi vardır "GREMLİN"leri, sudan, parlak ışıklardan uzak tutmak ve gece yarısından sonra da beslememek gerekir.
Locke, bu gerçeği anladığı için Locke, Montesquieu bu gerçeği anladığı için Montesquieu, liberal demokrasiler de bu gerçek üzerine kurulu oldukları için liberal demokrasi olmuşlardır"1.

Anayasanın devlet iktidarını sınırlayan, özgürlükleri güvenceye alan bir belge oluşu bir siyasal tercihi yansıtır. Çünkü Anayasanın devletin statüsü olması O'nun hukuksal bir niteliğidir. Buna karşılık, anayasanın devlet iktidarını sınırlaması veya kayıtlaması, Fransız Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nin 16. maddesindeki ifadesi ile, anayasanın siyasal niteliğini ortaya koymaktadır. Buna göre, "Hakların güven altına alınmadığı, kuvvetler ayrılığının belirlenmediği bir toplumda anayasa yoktur." İşte bu siyasal nitelik anayasal devleti anayasalı devletten ayırır 2.

Siyasi iktidarın kurumsallaştığı hukuksal bir çerçeveye alındığı, sınırlandığı anda, anayasanın bu iki niteliği birbirinden ayrılmayan veya ayrılamayan bir bütün oluşturur. Böylece siyasal iktidarı kullananlar yetkilerini anayasadan alırlar ve kendi koymuş oldukları kurallara da bağlı olurlar. Anayasa yasaların, idarenin düzenleyici işlemlerinin yapılmasına ilişkin temel ilkeleri ve kuralları içerir. Anayasaya uygun ve anayasanın öngördüğü biçimde yapılan bu işlemler herkes için olduğu kadar bunları yapanları da bağlar. Yine yönetenler yaptıkları işlemleri aynı biçime uyarak değiştirilebilirler. Yönetenler bu kurallara karşı gelemezler ve bunları diledikleri gibi keyfi ve kişisel usûllerle değiştiremezler. Bunun aksi anayasal biçim dışında bir değiştirme olur ve bu da anayasayı tanımamak ve inkar etmek sonucunu getirir. İktidarın kurumsallaşması, yönetilenlerin de hukuka bağlı olduğu bir devlet anlayışını beraberinde getirir. Bunu biz yöneticilerin keyfi olarak veya kurallara bağlı olmadan ülkeyi yönetmeleri demek olan "polis devlet"inden ayırmak için "hukuk devleti" adını vermekteyiz. Bu nedenle anayasal devlet aynı zamanda bir hukuk devletidir de. Bu gelişme aynı zamanda da "anayasanın üstünlüğü" ilkesini ortaya çıkarmaktadır. Yani anayasa bütün hukuk kurallarının üstünde yer alır. Yasalar anayasaya aykırı olamazlar. Bunu denetlemek ise anayasa mahkemelerinin görevidir. O halde anayasal devleti gerçekleştirmede en önemli kurum anayasa mahkemelerinin görevidir. O halde anayasal devleti gerçekleştirmede en önemli kurum anayasa mahkemeleri olmaktadır.
Çağımızda ilginç bir paradoks yaşanmaktadır. Bir yandan her devletin bir anayasası olması gerektiği belirtilmekte; öbür yandan ise yapılan anayasalara pek güvenilmemektedir. Bunun nedeni anayasa denen belgenin her zaman anayasal devleti gerçekleştirmede yeterli olmamasıdır. Ancak şunu da kabul etmek gerekir ki, İngiltere gibi şanslı bir ülke değilseniz, anayasa denen belgeye güvenmek durumundasınız. Önemli olan anayasanın anayasal devleti gerçekleştirmesidir. Yapılması gereken uğraş budur.

Çağımızda ilginç bir gelişme de anayasal devleti gerçekleştirmenin artık ülke içi bir sorun olmaktan çıkmış olmasıdır. Dünyamız özellikle kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler sonucunda iyice küçülmüştür. Bu durumda her devlet bir başka devletle ilgilenmektedir. İnsan hakları ülkelerin başka ülkelerden bağımsız olarak istedikleri gibi düzenleyebilecekleri bir alan değildir. Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Evrensel Bildirisi bütün devletlerin uymak zorunda oldukları hakları göstermektedir. Diğer bir deyişle, anayasal devlet olmak dünyadaki bütün devletler için bir yükümlülüktür.

1-Bakır Çağlar, "Hukuk"la Kavranan "Demokrasi" Ya Da "Anayasal Demokrasi"- Anayasa Yargısı (Ankara: Anayasa Mahkemesi Yayını, 1993)
2-Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku (İstanbul: Beta, 1991)


 Yazarı : Doç.Dr. Mehmet Turhan 0
 Kitap Kodu : SST_019
 Barkod : 0
 ISBN : 0
 Fiyatı : 12 YTL.
 SİPARİŞ VER
 

GERİ DÖN
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.