KATEGORİLER
    Felsefe Dizisi
    Atatürkçü Düşünce
    AB ve Türkiye Dizisi
    Psikoloji ve Din Dizisi
    Sosyoloji-Siyaset-
    İletişim Dizisi
    Edebiyat Dizisi
    Osmanlı Klasikleri
    Gençlik ve Çocuk Dizisi
    Süreli Yayınlar
    SAM YAYINLARI
    TÜRK-YAY
    SİYAH KALEM
    Tarih
 
 HABERLER
Bilge tarihçi Aksun vefat etti

Füsun Akatlı yaşamını yitirdi

Güle Güle Ahmet Abi

20. YILIMIZI KUTLUYORUZ

Terör ve Toplum

Bedir Ashâbı'nın Fazileti (ashab-ı bedir) yayınlandı

22 Temmuz çıktı

 YENİ ÇIKANLAR
  SOSYOLOJİK UNSURLARIN DIŞ POLİTİKAYA ETKİSİ
  ULUSLARARASI SİSTEMİN, SİYASAL KÜLTÜRÜN VE REJİMİN/DEVLET YAPISININ DIŞ POLİTİKAYA ETKİLERİ: İRAN, MISIR, SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE
  Gönül Işığı
  RUSYA’DA TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN ESERLER KAYNAKÇASI
  Kültürlerarası Felsefeye Giriş
  TÜRKİYE’NİN ÇATIŞMA BÖLGELERİNE YÖNELİK DIŞ POLİTİKASININ ANALİZİ


 MAKALELER
  GÜNDOĞAN YAYINLARI FİYAT LİSTESİ (mart/2018)
  Modern Sosyoloji Kuramları üzerine
  Terör ve Toplum”un yazarı Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu ile söyleşi;
  Din, Demokrasi ve İlim
  Ordu, felsefe ve Milliyetçilik
  Türk İstanbul 1
  Kızıl - Elma'nın Çürüyüşü


 FIRSAT REYONU
REYONDAKİ FIRSAT ÜRÜNLERİNİ GÖRMEK, İNDİRİM VE TAKSİT SEÇENEKLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN TIKLAYIN.
E-Posta Üyeliği

Adı Soyadı

E-Posta Adresiniz 

Meslekler ve Sosyoloji
Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu’nun derleyip Türkçeye çevirdiği “Meslekler ve Sosyoloji”, 1996 yılında okuyucuya sunulmuştu. Ancak içerisinde yer alan makalelerin konuyu açıklama güçleri göz önüne alındığında güncelliğini hala koruduğunu söylenebiliriz.
Sosyolojinin alt dallarından birisi olan “Meslekler Sosyolojisi” kapsamında hazırlanan eser, sosyoloji alanıyla ilgili olanlar kadar, özellikle profesyonel meslekler alanında araştırma yapanlar için de çok önemli bir kaynak görünümündedir. Meslekler Sosyolojisi, profesyonelleşme ile beraber ortaya çıkan sorunları kendisine konu olarak seçen bir saha. Teknoloji-modernleşme-küreselleşme üçlemesine bağlı olarak artan uzmanlaşma ile beraber “profesyonel” kelimesi daha sık telaffuz edilmeye başlandı. Yukarıda da belirttiğim üçlemeyi temele alacak olursak profesyonel mesleklerin gelişmiş ülkelere has bir özellik olduğu sonucuna varmak mümkün olacaktır. Çünkü bu ülkelerde, profesyonel meslekler örgütlenmelerini tamamlamışlardır. Peki ya az gelişmiş ülkelerde durum nedir?
Cirhinlioğlu, bu konuyu yani gelişmekte olan ülkelerde profesyonel mesleklerin olup olmadığı konusunun, kitabın oluşumunda temel bir nokta olduğunu belirtiyor.
Hızla gelişen teknolojiyle beraber, profesyonel meslekler ortadan kalkıyor ve profesyoneller sıradanlaşıyor mu? Yoksa teknolojiyle beraber artan uzmanlaşma, profesyonelleri daha da ön plana çıkartan bir aygıt mı? Bu konudaki tartışmalara bu eserden ulaşmak mümkün.
“Meslekler ve Sosyoloji”yi iki bölüme ayırarak incelendiğinde çok daha geniş bir bakış açısı elde edilebilmektedir. Giriş bölümü ve makaleler bölümü. Giriş bölümü; meslekler ve profesyoneller hakkında ileri sürülen fikirler, kuramlar ve sorunlardan oluşuyor. Cirhinlioğlu, bu konuları gayet açık ve akıcı bir şekilde bizlere sunuyor. Asıl önemli olan konu ise ülkemizde profesyonel mesleklerin durumu sorunudur. Genel olarak profesyonel mesleklerin özellikleri şu şekilde sıralanıyor; toplumsal tabakanın üst katmanında yer alma, tarafsızlık, sorgulayıcı, idealist, ciddiyet, halkın çıkarları için savaşım verme. Peki ya ülkemizde bu özelliklere sahip profesyoneller var mı? Gerçekten de profesyonel meslekler, halkın çıkarlarını koruyor mu? Yanıtlanması bir hayli güç olan bu soruya Cirhinlioğlu, son derece doğru ve akılcı açıklamalar getiriyor. Giriş bölümündeki bilgileri sindirebildiğimizde geleceğimizin aslında profesyonellerin elinde olduğuna ikna oluyoruz. Bilginin “güç” olduğu bir dönemde bilgi profesyonellerin elinde ve aklında yer almaktadır.
Kitabın giriş bölümünden sonra Meslekler Sosyolojisi alanında en fazla yankı uyandıran dokuz makaleye yer verilmiş. Bu makaleleri birer cümle ile özetleyecek olursak;
Meslekler ( Everett C. Hughes) başlıklı makalede; profesyonel mesleklerin çeşitliliği, özellikleri ve örgütlenmeleri üzerinde duruluyor.
Meslekler Sosyolojisinde Bazı Sorunlar (Bernard Barber) başlıklı makalede; profesyonel meslekler alanında karşılaşılan birtakım sorunlar ele alınıyor.
Topluluk İçinde Topluluk: Meslekler ( William Goode) başlıklı makalede; profesyonel mesleklerin neden bir topluluk olarak görüldüğü, profesyonel mesleklerin ortaya çıkmasıyla beraber topluluk özelliklerini nasıl kazandığı sorunları inceleniyor.
Doktorlar ve Hukukçular: Meslekler Teorisi Üzerine Bir Yorum (Dietrich Rueschemeyer) başlıklı makalede; profesyonel mesleklerin toplum içerisindeki işlev ve konumunu açıklamaya yönelik yaklaşımlar konu ediniliyor.
Mesleksel Kontrolün Değişen Doğası ( Eliot Freidson ) başlıklı makalede; Mesleklerin geleneksel özelliklerinin bozulmaya başladığı ve bu alanda ileri sürülen teorilere değinilerek yeni bir teori vurgulanıyor.
Profesyonelleşeme: Gelecek İçin Alternatif Bir Hipotez Marie R. Haug) başlıklı makalede; yazar, gelecekte profesyonel ve teknikleşmiş olan sınıfın proleterleşmiş bir topluma dönüşeceği konusundaki görüşlerini nedenleri ile beraber açıklamaktadır.
Profesyonelin Proleterleşmesi (Martin Openheimer) başlıklı makalede; Profesyonellerin proleterleşme nedenleri üzerinde durulmaktadır.
Tıp Mesleğinin Değişen Yanı: Kurumsal Bir İnceleme (Donald Light- Sol Levine) başlıklı makalede; sağlığın kâr amacı güdülen bir pazar oluşturduğu ve teknolojiyle beraber hekimlerin bir uzmandan çok mesleklerinin basit bir parçası haline dönüştükleri konusunda çarpıcı ve kapsamlı bir kuramsal inceleme sunulmakatdır.
Profesyonel – Yönetici Sınıf ( Barbara ve John Ehrenreich) başlıklı makalede; profesyonel-yönetici sınıfın doğuşu ve gelişmesi üzerinde durulmakta ve gerçekleştirmek istedikleri teknotrat toplumdan söz edilmektedir.
Gerçekten de Meslekler ve Sosyoloji’de yer verilen makaleler günümüze kadar olan zaman aralığında yazılmış en kapsamalı ve en çok sansasyonel olmuş makaleler yer almaktadır. Hem Türkçesi ile hem de ele aldığı konuların çağdaşlığı ile sosyolojiye merak duyan her okuyucunun sahip olması gereken bir kitap niteliğindedir. Ülkemizde şahit olduğumuz birçok alandaki kargaşanın temellerine inen bir çalışmadır. Makaleler, bilgi ile toplumların nasıl ilerleme kaydettiklerinin canlı bir kanıtını oluşturmaktadır.

Ayhan DEVER

Meslekler ve Sosyoloji
(Derleyen ve Çeviren:Zafer Cirhinlioğlu)


 Yazarı : Prof.Dr. Zafer Cirhinlioğlu 0
 Kitap Kodu : SST_024
 Barkod : 0
 ISBN : 975-520-050-9
 Fiyatı : 15 YTL.
 SİPARİŞ VER
 

GERİ DÖN
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.