KATEGORİLER
    Felsefe Dizisi
    Atatürkçü Düşünce
    AB ve Türkiye Dizisi
    Psikoloji ve Din Dizisi
    Sosyoloji-Siyaset-
    İletişim Dizisi
    Edebiyat Dizisi
    Osmanlı Klasikleri
    Gençlik ve Çocuk Dizisi
    Süreli Yayınlar
    SAM YAYINLARI
    TÜRK-YAY
    SİYAH KALEM
    Tarih
 
 HABERLER
Bilge tarihçi Aksun vefat etti

Füsun Akatlı yaşamını yitirdi

Güle Güle Ahmet Abi

20. YILIMIZI KUTLUYORUZ

Terör ve Toplum

Bedir Ashâbı'nın Fazileti (ashab-ı bedir) yayınlandı

22 Temmuz çıktı

 YENİ ÇIKANLAR
  SOSYOLOJİK UNSURLARIN DIŞ POLİTİKAYA ETKİSİ
  ULUSLARARASI SİSTEMİN, SİYASAL KÜLTÜRÜN VE REJİMİN/DEVLET YAPISININ DIŞ POLİTİKAYA ETKİLERİ: İRAN, MISIR, SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE
  Gönül Işığı
  RUSYA’DA TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN ESERLER KAYNAKÇASI
  Kültürlerarası Felsefeye Giriş
  TÜRKİYE’NİN ÇATIŞMA BÖLGELERİNE YÖNELİK DIŞ POLİTİKASININ ANALİZİ


 MAKALELER
  GÜNDOĞAN YAYINLARI FİYAT LİSTESİ (mart/2018)
  Modern Sosyoloji Kuramları üzerine
  Terör ve Toplum”un yazarı Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu ile söyleşi;
  Din, Demokrasi ve İlim
  Ordu, felsefe ve Milliyetçilik
  Türk İstanbul 1
  Kızıl - Elma'nın Çürüyüşü


 FIRSAT REYONU
REYONDAKİ FIRSAT ÜRÜNLERİNİ GÖRMEK, İNDİRİM VE TAKSİT SEÇENEKLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN TIKLAYIN.
E-Posta Üyeliği

Adı Soyadı

E-Posta Adresiniz 

Türkiye'de Hukuk Mesleği
Elinizdeki bu kitap, hem gelişmekte olan ülkelere ilişkin kuramsal bir katkı yapmak hem de Türk hukuk mesleğinin genel özelliklerini sergilemek amacı ile ortaya çıktı. Kitabın temel varsayımı ise, profesyonel grupların, sadece sanayileşmiş Batı ülkelerine özgü olmadığı, gelişmekte olan ülkelerde de benzer oluşumların gözlenebileceğidir. Gelişmekte olan ülkeler, Batı ülkelerinin sanayileşme sürecinde geçtiği aşamaların hepsinden sırasıyla geçmek zorunda değildirler. Dolayısıyla, sanayileşme sürecinde, bilgisine ihtiyaç duyulan uzmanlar, tarihsel gelişim içerisinde farklı ülkelerde farklı aşamalarda ortaya çıkmışlardır. Günümüz Türkiye'sinde, yerleşik gruplar olarak tanımlanan hekimlerin ve hukukçuların profesyonelleşmiş olduklarını en basit gözlemlerle dahi görmek mümkündür. Örneğin, hem Türk hekimlerinin hem de Türk hukukçularının mesleksel örgütlenmelerini tamamlamış oldukları söylenebilir.

Rastgele seçilebilecek günlük bir gazetede bu meslek örgütlerinin yöneticilerin yaptığı siyasal nitelikle bir çok açıklama vardır. Bu gösteriyor ki, hem hekimler hepi de hukukçular ülke yönetimde söz sahibi olmak istemektedirler. Ayrıca, hem hukuk sorunları hem de sağlık sorunları söz konusu profesyonellerce çözülmektedir. O halde, ülkemizde profesyonel grup-larınvarlığı tartışılamıyacak kadar açık toplumsal bir olgudur.

Bu kitap, iki ana bölümden oluşmaktadır, ilk bölümde, Batı kuramcılarının profesyonel mesleklere ilişkin yaklaşımları incelenecektir, ikinci bölümde ise, avukatlarla yapılan mülakat ve anket sonuçlarından hareket ederek, Türk hukuk mesleğinin genel özellikleri sergilenecektir. Özellikle bu bölümde sadece betimsel düzeyde kalmayıp, Türk hukuk sisteminin sorunları ve çözüm önerileri gündeme gelecektir. Zaman zaman diğer profesyonel gruplara da atıflarda bulunarak ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunlardan nasıl etkilendiklerini açıklanmaya çalışılacaktır.

Profesyonel Mesleklere İlişkin Kuramlar Geçtiğimiz yüzyılda Fransız düşünürü Emile Durkheim(1933, 1957) sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik sorunları ancak profesyonel meslek üyelerinin çözülebileceğini iddia etti. Durk-heim kuramı genel olarak varolan toplumsal düzenin nasıl korunacağı ve toplumsal ya da bireysel bunalımların hangi yollarla aşılabileceğiyle ilgiliydi. Ona göre, iş bölümünün genişlemesi, mesleksel farklılaşmanın artması ve büyük şirketlerin ortaya çıkması, toplumsal bütünlüğü bozmuştur.

Bu tür toplumlarda, Durkheim, 'mekanik dayanışmanın' hüküm sürdüğünü belirtmişti. Toplum bu süreç içerisinden geçerken, yeni bir dayanışma ruhu gelişir. Bağımsızlık ve farklılaşma kavramları bu dönemin temel kavramlarıdır. Bir başka deyişle, bu tür dayanışma 'organik dayanışma' diye adlandırılır. Ancak, bu iki dönem arasında bir de geçiş dönemi vardır ki Durkheim, asıl toplumsal sorunların bu dönemde ortaya çıktığını iddia ediyor. Toplum, geçiş dönemlerinde, kuralsızlıklar içerisine itilmiştir. Yani anomi durumu topluma hakim olur. İnsanlar kendilerini tanımlayacak hiç bir toplumsal, ekonomik ve ahlaksal değer bulamazlar. Durkheim'in niçin özellikle profesyonel mesleklerle ilgilendiği asıl bu noktada daha rahat anlaşılabilir. Onun için, toplumsal kuralsızlığın üstesinden sadece profesyonel kişiler gelebilir. Profesyoneller mesleksel bir ahlâk geliştirebildikleri, kendi kendilerini yönetebildikleri ve kendi kurallarını kendileri oluşturabildiklerinden, sanayileşmenin neden olduğu sorunları çözebilirler (Durkheim, 1957, sy.8). Bu yüzden, Durkheim'in profesyonel gruplara toplumsal bunalımları aşmada önemli görevler düştüğüne inandığı söylenebilir. Durkheim kuramında, bu gruplar modern bir aile gibidirler. Kendi içlerinde çekişmeler olsa bile, meslek ahlâklarının gösterdiği yoldan çıkmazlar.

Ülkemizin uzun zamandır içinden geçmekte olduğu toplumsal ve ekonomik bunalımlar göz önünde bulundurulursa, Durkheim'in bu düşüncelerinin önemi çok daha artmaktadır. Gerçekten de, profesyoneller, aynı zamanda aydın kişilerdir. Kalkınma sürecine yapacakları katkıların diğer gruplardan daha fazla olması umulmaktadır. Sanayi sonrası Fransa'sında, Durkheim'in tasvir ettiği toplumsal karmaşalar aslında günümüz Türkiye'sinde boyut değiştirerek devam etmektedir. Görünen odur ki, Durkheim'in profesyonellerden beklentileri geçerliliklerini hala korumaktadır. Profesyonellerin toplumsal sorunlara üretecekleri çözümler, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından daha önemli görünmektedir.


 Yazarı : Doç.Dr. Zafer Cirhinlioğlu 0
 Kitap Kodu : SST_025
 Barkod : 0
 ISBN : 0
 Fiyatı : 13 YTL.
 SİPARİŞ VER
 

GERİ DÖN
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.