KATEGORİLER
    Felsefe Dizisi
    Atatürkçü Düşünce
    AB ve Türkiye Dizisi
    Psikoloji ve Din Dizisi
    Sosyoloji-Siyaset-
    İletişim Dizisi
    Edebiyat Dizisi
    Osmanlı Klasikleri
    Gençlik ve Çocuk Dizisi
    Süreli Yayınlar
    SAM YAYINLARI
    TÜRK-YAY
    SİYAH KALEM
    Tarih
 
 HABERLER
Bilge tarihçi Aksun vefat etti

Füsun Akatlı yaşamını yitirdi

Güle Güle Ahmet Abi

20. YILIMIZI KUTLUYORUZ

Terör ve Toplum

Bedir Ashâbı'nın Fazileti (ashab-ı bedir) yayınlandı

22 Temmuz çıktı

 YENİ ÇIKANLAR
  SOSYOLOJİK UNSURLARIN DIŞ POLİTİKAYA ETKİSİ
  ULUSLARARASI SİSTEMİN, SİYASAL KÜLTÜRÜN VE REJİMİN/DEVLET YAPISININ DIŞ POLİTİKAYA ETKİLERİ: İRAN, MISIR, SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE
  Gönül Işığı
  RUSYA’DA TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN ESERLER KAYNAKÇASI
  Kültürlerarası Felsefeye Giriş
  TÜRKİYE’NİN ÇATIŞMA BÖLGELERİNE YÖNELİK DIŞ POLİTİKASININ ANALİZİ


 MAKALELER
  GÜNDOĞAN YAYINLARI FİYAT LİSTESİ (mart/2018)
  Modern Sosyoloji Kuramları üzerine
  Terör ve Toplum”un yazarı Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu ile söyleşi;
  Din, Demokrasi ve İlim
  Ordu, felsefe ve Milliyetçilik
  Türk İstanbul 1
  Kızıl - Elma'nın Çürüyüşü


 FIRSAT REYONU
REYONDAKİ FIRSAT ÜRÜNLERİNİ GÖRMEK, İNDİRİM VE TAKSİT SEÇENEKLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN TIKLAYIN.
E-Posta Üyeliği

Adı Soyadı

E-Posta Adresiniz 

Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar
Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar adlı bu çalışma, İngiliz sosyolog T.H. Marshall’ın 1960 yılında yayınlanan aynı adlı makalesiyle birlikte, yine İngiliz bir sosyolog olan Tom Bottomore’un ‘Kırk Yıl Sonra Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar’ adlı makalesinden oluşmaktadır. T.H. Marshall’ın bu çalışması, özellikle 1990’lı yıllarda Batılı sosyal bilimcilerin yurttaşlık alanında yaptıkları çalışmalarda, öncelikli olarak atıfta bulundukları çalışma olmuştur. Bu nedenle, söz konusu çalışmanın dilimize kazandırılmasının yurttaşlık konusunda düşünenlere ve yazanlara ışık tutacağını düşünüyorum.


Batılı ülkelere oranla, ülkemizde yurttaşlık konusunda yapılan çalışmaların azlığı dikkate alındığında, bu tür çalışmaların -gerek çeviri gerek özgün-önemi bir kat daha artmaktadır. Yurttaşlık kurumunu sosyoloji disiplininin konusu haline getiren Marshall, İngiltere deneyimine referansla yurttaşlığın tarihsel gelişim sürecini bizlere aktarırken, yurttaşlığın üç farklı tarihsel eksenden geçerek kurumsallaştığını söyler. Bu eksenler medeni haklar, siyasal haklar ve sosyal haklar eksenleridir. Hiç şüphesiz, bugüne gelindiğinde bu eksenlerin sayıca arttığına tanık olmaktayız. İkinci Bölümde Tom Bottomore, Üçüncü Bölümde ise ben bu konuya ayrıca dikkat çekiyoruz. Bottomore özellikle kapitalizm, toplumsal sınıflar ve yurttaşlık kurumu arasındaki ilişkileri daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirirken, ben özellikle Batı Avrupa’da yaşanan örneklerden yola çıkarak etnik azınlıklar ve kültürel yurttaşlık haklarına ilişkin bir değerlendirme sunuyorum.


Batıda son yıllarda yoğunluklu olarak tartışılan yurttaşlık konusu, beraberinde ‘çifte yurttaşlık’ ve ‘çok-kültürlülük’ gibi tartışma konularını da getirmiştir. Özellikle yurttaşlık ve çok-kültürlülük türü tartışmalar, 1990’lı yılların başlangıcında Türkiye’nin gündemine oturmuşlardır. Ancak, ne yazık ki, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 1992 yılında Macaristan gezisi sırasında ifade ettiği ‘anayasal yurttaşlık’ ve daha sonra tartışılan ‘çok-kültürlülük’ gibi kavramlar bugün artık güncelliklerini yitirmişlerdir. Ülkemizde yaşanan sorunların çözüm sürecinin hızlandırılması, ciddi bir şekilde sarsılan sosyal adalet, eşitlik, özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüğü, haklar, ödevler ve güven gibi unsurlara yeniden işlerlik kazandırılmasıyla mümkündür. Tüm bu unsurlar, aslında, modern yurttaşlık kurumunun temel bileşenleridir. Elinizdeki çalışma, bu unsurları ve dolayısıyla yurttaşlık kurumunu, pek çok farklı yanıyla ele almayı amaçlar.


Bu çalışmanın oluşumunda pek çok arkadaşımın fikir ve düşüncelerinden faydalandım. Arkadaşım Ayla Göl, yaptığım çevirileri değerlendirerek ve benim kaleme aldığım Üçüncü Bölüm konusunda ışık tutan yorumlar yaparak çalışmama önemli bir katkı sağlamıştır. Kendisine büyük bir teşekkür borçluyum. Simten Coşar ise, T.H. Marshall’ın Türkçeleştirilmesinde çok değerli önerilerde bulunmuştur. Ona teşekkür ediyorum. Ayrıca, dostlarım Celalettin Gayır ve Yusuf İnci ile yaptığım keyifli sohbetler, bana yurttaşlık konusunun daha farklı yönleri olduğunu göstermiştir. Onlara bu aydınlatıcı sohbetlerden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum.
Ayhan Kaya


İlk bakışta, Marshall’ın 1950 tarihli bu çalışmasına, 1970’lerde ve 1980’lerde yükselen Yeni Sağ doktrinlerin eleştirisine yönelik olarak hazırladığımız bir seri içinde yer vermek şaşırtıcı görülebilir. Ancak, unutulmamalı ki, Yeni Sağ doktrinlerin hedef aldığı bir kurum varsa, o da yurttaşlık kurumudur. Bugüne değin kimse, doğrudan Marshall’ın çalışmalarıyla ilgilenmemiştir, ancak geçen süre bize onun ilgilendiği konuların ne denli önemli olduğunu göstermiştir.


Çoğunlukla Peterhouse Grubu ve Salisbury Review tarafından temsil edilen otoriter Yeni Sağ akımı, yurttaşlık kurumunu, insanlara hak ettiklerinden daha fazla hak vermeyi amaçlayan liberal bir saçmalık olarak değerlendirir. Yurttaşlık kurumu, kullara (subject), yönetilen kullar olmaktan çıkıp haklarla donatılmış bireyler (person) olmalarını öğretir. Yeni Sağ yazarları, yurttaşlık kurumunun oluşumunu hazırlayan Amerikan ve Fransız devrimlerini reddederler. Yine, bu yazarlar liberalizmi Marksizm’den daha zararlı görürler, çünkü liberalizm bireysel özgürlük ve medeni haklar gibi insanları baştan çıkaran kavramlar ileri sürer.


Öte yandan, liberal Yeni Sağcılar yurttaşlık kurumunu, piyasa ilişkilerini belirleyen bir haklar bütünü olarak değerlendirirler. Adam Smith’den İktisadî İlişkiler Enstitüsüne değin bütün liberallere göre devlet, hukuku korumaktan ve uygulamaktan başka bir işleve sahip olmamalıdır. Bireyler arasındaki ilişkiler ise piyasa tarafından düzenlenir. Ancak, bu ilişkilerin çıkmaza girmesi durumunda hukuk devreye girer. Her tür kolektivizm piyasa koşullarına zarar verir. Eğer devlet, piyasanın yanıt verebileceği bireysel ihtiyaçlara toplu bir şekilde yanıt verme eğilimine girerse, bu eğilim ekonomik kargaşa ve siyasal tiranlığa yol açar. Marshall için ise, piyasa koşullarının yumuşatılması adaletli bir toplumun ön koşuludur.

Marshall’ın yurttaşlık kavramı, savaş sonrası dönemde gelişen sosyoloji ve sosyal politika disiplinleri için oldukça önemli bir kavram olmuştur. Bu kavramın önemi, Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar adlı çalışmanın 1950 yılındaki ilk basımından beri çok daha fazla artmıştır. Bu nedenle, bu çalışmayı yeniden gündeme getirmenin çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz.

Robert Moore


 Yazarı : Bottomore & T.H. Marshall 172 sh. / Çeviren: Dr. Ayhan Kaya
 Kitap Kodu : SST_045
 Barkod : 9789755202785
 ISBN : 978-975-520-278-5
 Fiyatı : 21 YTL.
 SİPARİŞ VER
 

GERİ DÖN
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.