KATEGORİLER
    Felsefe Dizisi
    Atatürkçü Düşünce
    AB ve Türkiye Dizisi
    Psikoloji ve Din Dizisi
    Sosyoloji-Siyaset-
    İletişim Dizisi
    Edebiyat Dizisi
    Osmanlı Klasikleri
    Gençlik ve Çocuk Dizisi
    Süreli Yayınlar
    SAM YAYINLARI
    TÜRK-YAY
    SİYAH KALEM
    Tarih
 
 HABERLER
Bilge tarihçi Aksun vefat etti

Füsun Akatlı yaşamını yitirdi

Güle Güle Ahmet Abi

20. YILIMIZI KUTLUYORUZ

Terör ve Toplum

Bedir Ashâbı'nın Fazileti (ashab-ı bedir) yayınlandı

22 Temmuz çıktı

 YENİ ÇIKANLAR
  SOSYOLOJİK UNSURLARIN DIŞ POLİTİKAYA ETKİSİ
  ULUSLARARASI SİSTEMİN, SİYASAL KÜLTÜRÜN VE REJİMİN/DEVLET YAPISININ DIŞ POLİTİKAYA ETKİLERİ: İRAN, MISIR, SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE
  Gönül Işığı
  RUSYA’DA TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN ESERLER KAYNAKÇASI
  Kültürlerarası Felsefeye Giriş
  TÜRKİYE’NİN ÇATIŞMA BÖLGELERİNE YÖNELİK DIŞ POLİTİKASININ ANALİZİ


 MAKALELER
  GÜNDOĞAN YAYINLARI FİYAT LİSTESİ (mart/2018)
  Modern Sosyoloji Kuramları üzerine
  Terör ve Toplum”un yazarı Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu ile söyleşi;
  Din, Demokrasi ve İlim
  Ordu, felsefe ve Milliyetçilik
  Türk İstanbul 1
  Kızıl - Elma'nın Çürüyüşü


 FIRSAT REYONU
REYONDAKİ FIRSAT ÜRÜNLERİNİ GÖRMEK, İNDİRİM VE TAKSİT SEÇENEKLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN TIKLAYIN.
E-Posta Üyeliği

Adı Soyadı

E-Posta Adresiniz 

Alman Kültüründe Türk İmgesi 3
"Alman Kültüründe Türk İmgesi ", 16. yüzyılda özgün ve etkin bir örnekle, Andreas OSlANDER'le başlamaktadır. 16. yüzyıl, Türk ve Türkiye imgesi açısından etkili, kalıcı, her türden ve çok sayıda yapıtın oluşturulduğu ve yayımlandığı tarihsel bir dönemdir. Bu dönemin belirleyici kişiliği, Alman kültür tarihini her bakımdan devindirmiş, dönemin toplumsal, dinsel ve siyasal güçler dengesinin köklü değişikliklere uğramasına belirgin katkıyı yapmış olan Matin Luther'dir. Luther'in yanı sıra Türklere ilişkin irdelemeleriyle öne çıkan bir başka kişilik, Andreas OSI-ANDER'dir. Osiander de, izinde yürüdüğü LUTHER'in ürünleri gibi, Papa ve imparatorun Hıristiyanlığın özünü bozuma uğrattığı ve bunun sonucu olarak Hıristiyanların Türklere karşı yenik düştükleri savını konu-laştırır. Osiander, giderek belirginleşen dünyasal ve akılcı görüşlere karşı, salt dinsel yaklaşımı sürdürmek isteyen umarsız bir tutucudur. Bu yönüyle Alman toplumunun akılcılaşma sürecine ve Türk-Alman tanışmasına çok ciddi katkılar yapamamıştır.

"1492'nin Öncesi de Var (mı?)" adlı irdeleme, Türk Yahudi birlikteliğinin tarihsel köklerine ve oluşumuna ilişkin bir değinidir. Güncel sürtüşmelerin kaynaklarını da sergilemeye yönelik insancıl bir denemedir.

Almanya'da Doğu biliminin en önemli kurucularından biri olan Hans LOVVENKLAVV'ın "Türklerin Tarihi", Osmanlı imparatorluğu döneminde yazılmış en önemli tarih yapıtıdır; salt tarihsel nitelikli de değildir; Osmanlı/Türk kültürünü ve yönetim yapısını Alman kamuoyuna tanıtan başlıca kaynaktır. LOVVENKLAVV'ın "Türklerin Tarihi", ilgililerce belki değerlendirilir umuduyla, geniş irdelenmiştir.
Salomon SCHVVElGGER'in "Türk Sultanının Sarayında", Osmanlı/ Türk kültürünün ayrıntılarının tanıtımına bir diplomatik temsilcilik çalışanının yaptığı katkıdır.

Jacop AYRER, Andreas GIRYPHIUS, Daniel Caspar von LOHENSTE-IN (17. yüzyıl) Barok dönemi yazınının en önde gelen temsilcileridir ve Osmalıları/Türkleri yapıtlarında konulaştıran başlıca yazarlardır. Adı geçen yazıncılar, Almanya dışı etkilere, özellikle de Fransa'ya açılma eğilimlerine karşın, Osmanlılara/Türklere ilişkin yanlı birikim ve yaklaşımdan uzaklaşamazlar. Bu özellikleri nedeniyle de çeşitli kültürlerden insanların insanlıklarını öne çıkarma çabalarını ciddi anlamda özendirmeyi başaramazlar.

"Alman Kültüründe Türk imgesi HP'de en geniş biçimde irdelemeye çalıştığım düşün ve yazın adamı Gotthold Ephraim LESSING'dir. Lessing, insancıl ve hoşgörülü dünya görüşünü, aydınlanma ülküsü doğrultusunda sürekli geliştirmeye uğraşan, derin ve çok-yönlü bilgisiyle başta kökten dincilik olmak üzere, dönemin tutucu-gerici güçlerine karşı eleştirel yaklaşımını ödünsüzce sürdüren bilge ve bilgin bir savaşımcıdır; Özellikle köktendinciliğe karşı sürdürdüğü savaşımın düşünsel köklerini ve gerekçelerini kuramlaştırdığı, Osmanlılara/Türklere ilişki, ancak, Türkiye kamuoyunca da pek tanınmayan irdelemelerini değerlendirmeye çalıştım. Lessing'in Osmanlı tarihinin en önemli halkalarından biri olan Şehzade Mustafa olayını konulaştırdığı "Cihangir ya da Yadsınan Taht" adlı trajedi denemesini Türkçeleştirerek, Alman yazın tarihi yazımı ve karşılaştırmalı yazın bilimin temel dayanakları olan "metinlerarasılık", "yazın-lararasılık" ve "kültürlerarasılık" kavramları bağlamında Osmanlı/Türk imgesine katkısını belirginleştirmeye; yazın tarihine küçük katkılar oluşturmaya uğraştım.

Johann VVolfgang GOETHE, üçüncü cildin baş kahramanlarından biridir. Başta "Batı Doğu Divanı" olmak üzere, Goethe'nin yapıtlarını ya-zınsallıklarına ve şiirselliklerine uygun olarak irdelemeye özen gösterdim. Goethe'nin olağanüstü ve olağandışı yaratıcılığını, özgüvenini, "öteki"ye açılma istencini ve tanımadığı kültür ortamlarında sevgi ve saygıyla dolaşma coşkusunu görülürleştirmeye çalıştım. "Batı Doğu Divanı" gibi kültürlerin gizemli buluşmasının övgüsünü, yergisini, ezgisini, türküsünü kucaklayıcı sıcaklığıyla okurlarla paylaşmaya özen gösterdim.

HERDER ile felsefeye girdim, felsefede Doğunun ve Osmanlıların/ Türklerin yansıtılışını eleştirel değerlendirmeyi denedim.


 Yazarı : Prof. Dr. Onur B. Kula 0
 Kitap Kodu : ED_017
 Barkod : 0
 ISBN : 0
 Fiyatı : 19 YTL.
 SİPARİŞ VER
 

GERİ DÖN
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.