KATEGORİLER
    Felsefe Dizisi
    Atatürkçü Düşünce
    AB ve Türkiye Dizisi
    Psikoloji ve Din Dizisi
    Sosyoloji-Siyaset-
    İletişim Dizisi
    Edebiyat Dizisi
    Osmanlı Klasikleri
    Gençlik ve Çocuk Dizisi
    Süreli Yayınlar
    SAM YAYINLARI
    TÜRK-YAY
    SİYAH KALEM
    Tarih
 
 HABERLER
Bilge tarihçi Aksun vefat etti

Füsun Akatlı yaşamını yitirdi

Güle Güle Ahmet Abi

20. YILIMIZI KUTLUYORUZ

Terör ve Toplum

Bedir Ashâbı'nın Fazileti (ashab-ı bedir) yayınlandı

22 Temmuz çıktı

 YENİ ÇIKANLAR
  SOSYOLOJİK UNSURLARIN DIŞ POLİTİKAYA ETKİSİ
  ULUSLARARASI SİSTEMİN, SİYASAL KÜLTÜRÜN VE REJİMİN/DEVLET YAPISININ DIŞ POLİTİKAYA ETKİLERİ: İRAN, MISIR, SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE
  Gönül Işığı
  RUSYA’DA TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN ESERLER KAYNAKÇASI
  Kültürlerarası Felsefeye Giriş
  TÜRKİYE’NİN ÇATIŞMA BÖLGELERİNE YÖNELİK DIŞ POLİTİKASININ ANALİZİ


 MAKALELER
  GÜNDOĞAN YAYINLARI FİYAT LİSTESİ (mart/2018)
  Modern Sosyoloji Kuramları üzerine
  Terör ve Toplum”un yazarı Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu ile söyleşi;
  Din, Demokrasi ve İlim
  Ordu, felsefe ve Milliyetçilik
  Türk İstanbul 1
  Kızıl - Elma'nın Çürüyüşü


 FIRSAT REYONU
REYONDAKİ FIRSAT ÜRÜNLERİNİ GÖRMEK, İNDİRİM VE TAKSİT SEÇENEKLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN TIKLAYIN.
E-Posta Üyeliği

Adı Soyadı

E-Posta Adresiniz 

Kadınlar
Batılı düşüncelerin Osmanlı topraklarını istila etmeye başladığı bir dönemde bir Osmanlı aydını, meşhur bilginlerimizden ve yazarlarımızdan Şemseddin Sâmî kadınlar hakkında neler düşünüyordu? Kadınların eğitilmesi önemli miydi? İslâmın kadın hakkındaki buyrukları, modern kadının oluşumunu engelleyecek unsurlar içeriyor muydu?
Kadınlar ve kadın anlayışının gelişimini inceleyen tarihçilerin ilgisine sunulur...

1789 Fransız Devrimi ile birlikte Avrupa'nın gündemine yeni bir konu daha oturur; kadm hakları. İlk olarak Fransa'da ortaya çıkan kadm hareketleri daha sonraları tüm Avrupa'ya yayılır ve çeşitli ülkelerde, özellikle Fransa'da kadınlar lehinde bazı yasal değişikliklere gidilmesi, kadınlara o güne kadar yoksun bulundukları hakların verilmesi, kadm ve erkek arasındaki eşitsizliğin ort?dan kaldırılması, kadınlara oy hakkı taranması gibi girişimler günümüze kadar taşınan bir mücadelenin amaçlarıdır. Bu mücadele kendisini daha sonra feminizm hareketi içerisinde daha programlı ve sistemli bir şekilde ifade etmiştir.
Kadm hareketleri Avrupa'da kendisini gösterdikten bir süre sonra Osmanlı İmparatorluğu içerisinde de taraftar bulmuş ve bu alanda çeşitli girişimler meydana gelmiştir. Özellikle Meşrutiyet yıllarında ve sonrasmda kadm hareketlerinde önemli bir atılım yaşandığı göze çarpmaktadır; yayınlanan çeşitli kitap, gazete ve dergilerde Osmanlı kadınının yaşadığı zorluklar ve uğradığı haksızlıklar dile getirilmeye çalışılmıştır. Bu dönemde yayınlanan en önemli dergiler Müdafa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti tarafından çıkarılan Kadınlar Dünyası, ayrıca insaniyet, Mehasin, Demet ve Kadın isimli dergilerdir. Bunun yanında Baha Tevfik'in Fransız yazar Odette Lacquerre'de çevirdiği ve islamiyet ve Feminizm adlı bir girişle yayımladığı Feminizm isimli kitap o dönem Osmanlı toplumunda kadın konusuna duyulan ilginin göstergeleridir.
XIX. yüzyılın önemli yazarlarından olan, Türk dili ve edebiyatına büyük katkılarda bulunan Şemseddin Sami (1850-1904) de 1879 yılında yayımladığı Kadmlar isimli risalesiyle dönemin kadınlar konusundaki tartışmalarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Uzun yıllar, diğer bir çok eser gibi, kütüphanelerin Osmanlıca basma eserler bölümlerinde tozlanmaya bırakılan bu eseri sade-leştirerek günümüz Türkçesine kazandırmak ve kadın hareketlerinin günümüzde yeni bir ivme kazandığı da göz önünde bulundurulursa, bu tartışmalara bir katkıda bulunmak en büyük amacımızdır. Şemseddin Sami bu risalesinde kendi sözleriyle,
"... Genelde kadınların, özelde ise bizim kadınların, yani Müslüman kadınların duru-mu"nu ortaya koymuş ve Müslüman kadınların Avrupa kadınlarına oranla toplum içerisinde daha kötü bir durumda olduklarını vurgulayarak, bu durumdan kurtulmanın en önemli yolunun kadınların eğitilmesi, çalışmalarına izin verilmesi, gasbedilen haklarmm kendilerine verilmesi ve toplumda layık oldukları konuma getirilmeleri konusunda görüş ve izlenimlerini aktarmıştır; ayrıca toplumun temel taşının aile olduğunu vurgulamış ve aileleri de esasen kadınların oluşturduğunu ifade etmiştir. Bu görüşlerden yola çıkan Şemseddin Sami, Doğu toplumlarmm gerikalmışlıklarını eğitime, özellikle kadınların eğitimine öncelik tanımamalarına bağlamaktadır; yazarımıza göre bir toplumun -dolayısıyla Müslüman milletlerin- ilerlemesi ve uygarlaşması kadınların eğitimiyle sağlanabilir, zira kadınlar gelecek nesillerin yazgısını da ellerinde bulundururlar.
Bunun yanında risalede değinilen bir diğer konu ise, Avrupalılar'ın İslam ülkelerinde kadınların durumunun kötülüğünü, doğrudan doğruya İslam dinine yüklemelerinin yanlış bir tutum olduğunun ortaya konmasıdır. Özellikle çokeşlilik, örtünme, boşama ve esaret gibi konularda İslam dinine yöneltilen suçlamaların yanlış bilgilenmeden kaynaklandığını vurgulayan yazar, İslam ülkelerinde gözlemlenen bu özelliklerin dinden kaynaklanmayıp tarihin eski dönemlerinden beri Müslüman milletlerin sahip bulundukları örf ve adetlerden kaynaklandığını ispat etmeye çalışmaktadır.
Yazarın eserin sonunda okuyucuyu ihtar ederek örtünme konusundaki görüşlerini tam olarak ifade edemediğini açıklaması bu gibi meselelerin yüzyıl sonunda ne kadar tartışılabilir olduğu hakkında bir fikir vermektedir.
 Yazarı : Şemseddin Sâmî 84 sh. / Hazırlayan: İsmail Doğan
 Kitap Kodu : OK_003
 Barkod : 9789755201344
 ISBN : 978-975-520-134-4
 Fiyatı : 11 YTL.
 SİPARİŞ VER
 

GERİ DÖN
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.