KATEGORİLER
    Felsefe Dizisi
    Atatürkçü Düşünce
    AB ve Türkiye Dizisi
    Psikoloji ve Din Dizisi
    Sosyoloji-Siyaset-
    İletişim Dizisi
    Edebiyat Dizisi
    Osmanlı Klasikleri
    Gençlik ve Çocuk Dizisi
    Süreli Yayınlar
    SAM YAYINLARI
    TÜRK-YAY
    SİYAH KALEM
    Tarih
 
 HABERLER
Bilge tarihçi Aksun vefat etti

Füsun Akatlı yaşamını yitirdi

Güle Güle Ahmet Abi

20. YILIMIZI KUTLUYORUZ

Terör ve Toplum

Bedir Ashâbı'nın Fazileti (ashab-ı bedir) yayınlandı

22 Temmuz çıktı

 YENİ ÇIKANLAR
  SOSYOLOJİK UNSURLARIN DIŞ POLİTİKAYA ETKİSİ
  ULUSLARARASI SİSTEMİN, SİYASAL KÜLTÜRÜN VE REJİMİN/DEVLET YAPISININ DIŞ POLİTİKAYA ETKİLERİ: İRAN, MISIR, SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE
  Gönül Işığı
  RUSYA’DA TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN ESERLER KAYNAKÇASI
  Kültürlerarası Felsefeye Giriş
  TÜRKİYE’NİN ÇATIŞMA BÖLGELERİNE YÖNELİK DIŞ POLİTİKASININ ANALİZİ


 MAKALELER
  GÜNDOĞAN YAYINLARI FİYAT LİSTESİ (mart/2018)
  Modern Sosyoloji Kuramları üzerine
  Terör ve Toplum”un yazarı Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu ile söyleşi;
  Din, Demokrasi ve İlim
  Ordu, felsefe ve Milliyetçilik
  Türk İstanbul 1
  Kızıl - Elma'nın Çürüyüşü


 FIRSAT REYONU
REYONDAKİ FIRSAT ÜRÜNLERİNİ GÖRMEK, İNDİRİM VE TAKSİT SEÇENEKLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN TIKLAYIN.
E-Posta Üyeliği

Adı Soyadı

E-Posta Adresiniz 

Modern-dışılaşan Türkiye
Bu kitabın önemli bir bölümü ulusal basında, özellikle de Radikal İki’de yayınlanmış yazılarımdan oluşmaktadır. Geriye kalan yazılar da Bilkent, ODTÜ ve Muğla Üniversitelerinde vermiş olduğum konferansların kısaltılmış versiyonlarıdır. Bu yazılarımın “modern-dışılaşan Türkiye” başlığı altındaki bir kitap çalışmasında bir araya toplanabileceği fikrinden hareketle elinizdeki kitap ortaya çıkmıştır. Ulusal basında yayınlanmış olan yazılarımı genişleterek, eklemeler yaparak ve daha akademik bir bağlama yerleştirerek esasında tekrar yazmış bulunuyorum.
Bu yazılardaki temel amacım, son dönemlerde Türkiye’de yaşanan dönüşümlere eleştirel bir yaklaşımla bakmaktır. Belirli bir sosyolojik ekolünün içinden bakarak kaleme aldığım bu yazılar, Türk toplumunun bir tür eleştirisi olarak düşünülebilir. Ülkemizdeki sosyal bilim anlayışlarının temel ortak noktalarından birisi, toplumsal yaşama ve değişimlere ilişkin eleştiri yapmaktan sakınma olarak anlaşılabilir. Buradaki mantığı da şöyle anlamak mümkündür: sosyal bilimci, toplumun yaşam biçimini anlamakla kendisini yükümlü görür ama bu yaşam biçimine eleştirel bakmaktan uzak durur. Ben tam da bu anlayışın sorunsal olduğunu ve toplumun eleştirel olarak çözümlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla, bu kitaptaki yazılar, Türk toplumunun güncel durumunu sorunsal olarak anlamayı ve değişimleri eleştirel olarak değerlendirmeyi hedeflemektedir.
Türk modernliğinin zorlu bir sürece girdiği ve modern-dışılaştırıcı uygulamalara tabi tutulduğu anlayışından hareketle kaleme aldığım yazılar, aslında Batı’da modernliğin yeni bir dönemine geçildiği ve ikinci modernlik evresinin yaşandığı şeklinde özetlenebilecek bir anlayış temelinden hareket etmektedir. Batı Avrupa’da, özellikle, son yirmi yılda modernliğe ilişkin geliştirilen teorik yaklaşımlar önemli ölçüde bu sözünü ettiğim modernliğin yeniden inşa süreci üzerine odaklanmaktadırlar. Türkiye’deki gelişimin elbette Batı’dan yalıtılamayacağı üzerinde durulmak istenebilir. Ancak, Batı Avrupa’da önemli sosyal bilimciler modernliğin yeni bir evresinin çözümlemesi üzerine odaklanırlarken, Türkiye’de modern-dışılaşma sürecinin çözümlenmesi gerektiğini öne sürüyorum. Bu bağlamda okunması gerektiğine inandığım yazılarımı bir kitap çalışmasında bir araya toplamam gerektiği konusundaki önerisi ve dolayısıyla bu kitabın ortaya çıkış fikrini bana vermesi nedeniyle eşim Şehriban Kaya’ya içten teşekkürlerimi sunarım. İbrahim Kaya / 2013-Kütahya

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
DEMOKRASİ VE HEGEMONYA
-Asıl Tanınmaya Muhtaç Olanlar Kimler? 12
-Muhafazakâr Liberallerin Araçsal Demokrasi Anlayışı ve Hegemonya 17
-Kültürel Modernlik ve İslami Muhafazakârlar 23
-Hegemonya ve İktidar 27
-Modernliğin Çökertildiği Anlar 30
-Dinin Olmadığı bir Dünya Hayal Et! 33
-Türkiye’nin Medeniyetsel Özgüllüğü: Ne Doğu ne Batı! 36
-Kadınlar Hayattan Kovuluyor 39
-Demokrat Düşünürler ve Demokrasi 42
-12 Eylül Faşizmiyle Hesaplaşmak 46
-4+4+4: Dört Dörtlük Hegemonya 49
-Muhalefetsizliğe Bayılmanın Dayanılmaz Hafifliği! 52
-Modern-dışılaşmada Tam Gaz! 55
-Öteki Modernler 58

İKİNCİ BÖLÜM
AKADEMİ, ENTELEKTÜEL VE ÖZERKLİK
-TÜBA’ya Hükümet Müdahalesi ve Demokrasi 63
-Fazıl Say Olayı: Entelektüelliğe Duyulan Nefret 66
-Akademiye Özerklik Gerek 69
-Üniversiteler ve Demokrasi 72
-Türkiye’de Sosyoloji: Sahte Bilim mi? 75

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
LİBERAL MİTLER
-Liberal Mitler 81
-Liberal Olmak Zorunda mıyız? 84
-Üniversitelerde Vahşi Kapitalizm! 87
-Üç Yeniler 90

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YENİ CHP VE MİSYONU
-Yeni CHP 95
-Neden CHP? 98
-Yeni CHP: CHP’nin Sonu mu? 101
-Modern-Dışılaşma ve CHP 104

BEŞİNCİ BÖLÜM
FUTBOLLAŞAN HAYAT, KONFORMİZM VE
BİRLİKTE YAŞAMAK
-Futbollaşan Hayat 108
-Futbollaşan Hayat II 111
-Futbolda Şike mi dediniz? 114
-Seyirci Bile Olamayan “Zavallılar”: Kadınlar! 117
-Memleketin Hali ya da Ortalamanın Zaferi! 120
-Gerileyen Dinleme ve Konformizm 123
-Birlikte Yaşayabilecek miyiz? 126
-Birlikte Yaşamak İçin! 129
-Yeni Anayasa, Din İşleri ve Laiklik 132
-İtham Edici Dil ve Cumhuriyet İnşası 135
-Birlikte mi Yaşayacağız Yoksa Bir arada mı? 138
-Sıradanlaşan Kötülük ve Temize Çekilen Toplum 141
-Sorumlu: Meclis Başkanı mı yoksa Çoğunluk mu? 144

ALTINCI BÖLÜM
KEMALİZM, CUMHURİYET VE
AYDINLANMA ÜZERİNE
-Hiçbir Zaman Kemalist Olmadık! 149
-Cumhuriyetçiliği Bilmek Gerekir! 153
-Cumhuriyetçilerin Birlikte Yaşama İdealini Anlamak! 157
-Sürgü Olayı ya da Aydınlan(a)mayan Türkiye 160
-Farklı bir Modernlik Projesi Olarak Kemalizm 163
-Yeni Kemalizm İhtiyacı 174
KAYNAKÇA 177

Prof. Dr. İbrahim Kaya, 1971 yılında Akhisar’da doğdu. Milli Eğitim Bakanlığından kazandığı yurtdışı lisansüstü öğrenim bursuyla Warwick Üniversitesinde (İngiltere) sosyal ve politik düşünce alanında yüksek lisans ve sosyal teori alanında doktora yapmış olan Kaya, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde görev yapmaktadır. European Journal of Social Theory, International Sociology, Social Science Information, East European Politics and Societies gibi Social Science Citation indeksli uluslararası dergilerde makaleleri yayınlanan Kaya, 2006 yılında “Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Seçkin Genç Bilimci Ödülünü” ve 2007 yılında da aynı akademinin “Bilim Teşvik Ödülünü” kazandı. Türkiye Bilimler Akademisi GEBİP üyesi olan Kaya, sosyal teori, modernliğin sosyolojisi, Türkiye modernleşme süreci, siyaset sosyolojisi ve tarihsel sosyoloji alanları üzerinde çalışmalar yapmaktadır.

İbrahim Kaya’nın Kitapları:

. Social Theory and Later Modernities (Liverpool University Press, 2004)

. Sosyal Teori ve Geç Modernlikler: Türk Deneyimi (İmge Kitabevi Yayınları, 2006)

. Modern-dışılaşan Türkiye (Gündoğan Yayınları, 2013)

. Modernliği Olmayan Kapitalizm (Yayıma Hazırlanıyor)

. Siyasal İslam ve Liberalizm (Ortak yazar, der. Ayşen Uysal, Yakın Kitabevi Yayınları, 2009)

. Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (Ortak Yazar, ed. Memet Zencirkıran, Dora Yayıncılık, 2011)

Çevirileri

. Sosyolojinin Savunusu (Anthony Giddens’ın In Defense of Sociology adlı kitabının çevirisi, Say Yayınları, 2011)

. Sosyolojiye Giriş (Ken Browne’un An Introduction to Sociology adlı kitabının çevirisi, Say Yayınları,2014’te yayınlanacak)

. Modernliğin Yeni Sosyolojisi (Peter Wagner’ın A New Sociology of Modernity adlı kitabının çevirisi, Pegem Akademi, 2014)


 Yazarı : İbrahim Kaya 180 sh / 14x21 cm
 Kitap Kodu : SST_052
 Barkod
 ISBN : 978-975-520-228-0
 Fiyatı : 18 YTL.
 SİPARİŞ VER
 

GERİ DÖN
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.